10-Puntenplan

1. Echt voor Barendrecht

Barendrecht blijft zelfstandig. We ontmantelen het BAR-construct en bouwen een betrokken en slagvaardige eigen ambtelijke organisatie.

10-Puntenplan

3. Barendrecht veiliger

Door o.a. meer wijkagenten, een volwaardig politiebureau, uitbreiding cameratoezicht en effectievere handhaving. We lossen verkeersonveilige situaties op en verminderen (geluids)overlast in de woonwijken. 

10-Puntenplan

5. Echt voor buitenruimte

We verbeteren het onkruidbeheer in de woonwijken, herstellen verzakte straten en breiden de zwerfafvalaanpak uit.

10-Puntenplan

6. Echt voor ouderen

We beschermen en behouden het gratis OV voor AOW’ers. We investeren in waardige en betrokken zorg. En in ontmoeting dichtbij.

10-Puntenplan

7. Sport en ontspanning

We realiseren meer hoogwaardige recreatie in Barendrecht. We investeren in sportvoorzieningen. Het Inge de Bruijn zwembad krijgt een buitenbad.

10-Puntenplan

9. Logisch milieubeleid

We realiseren meer bloemen, bomen en waterpartijen. Maar verzetten ons tegen megawindturbines, CO2-opslag en gedwongen aardgasloze wijken. Wel zonnepanelen op daken, maar niet in het groengebied.

10-Puntenplan

10. Minder wethouders, minder verspilling

Het aantal wethouders brengen we direct terug van zes naar vier. Dat bespaart €300.000 per jaar. Lastenverhogingen van 8% (OZB) en 20% (afvalstoffen) per jaar zoals in 2021 zijn onacceptabel en onnodig.