Verkiezingen! Laat het CDA u niks wijsmaken

Over minder dan twee weken mag u naar de stembus. Dan bepaalt u mede hoe Barendrecht de komende vier jaar wordt geleid. Een mooi ijkmoment in de lokale democratie. En er valt echt wel wat te kiezen. Ook al probeert het CDA u anders te doen voorkomen.

Een kandidaat-raadslid van het CDA probeerde afgelopen week opzichtig uw keuzebelang te bagatelliseren. Ietwat badinerend constateert hij dat de verkiezingsprogramma’s van alle 7 Barendrechtse partijen eigenlijk één pot nat zijn. Op één punt na. En wat het CDA betreft gaat u, de inwoner, alleen dát punt écht aan. Dat punt is de beëindiging van het BAR-construct (de samenvoeging van alle ambtenaren in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). EVB ziet in dat construct inderdaad weinig toekomst. In tegenstelling tot de andere partijen. Het is op dit onderwerp dus 6 tegen 1. EVB tegen de rest.

Ik vind het ten eerste nogal stuitend dat het CDA überhaupt meent te kunnen bepalen dat er voor u, de kiezer, kennelijk maar één écht onderwerp is op 21 maart. Ten tweede is dat ook feitelijk onjuist. Er zijn veel meer verschillen. Tussen alle partijen. Maar omdat het CDA die verschillen niet ziet, of niet wil zien, lijkt mij dit een mooie gelegenheid om die andere verschillen tussen EVB en het CDA eens toe te lichten.

Of die verschillen voor u, de kiezer, doorslaggevende zijn, laat ik overigens in het midden. Dat weet u zelf immers het beste.

Politieke verschillen tussen EVB en CDA
In de afgelopen vier jaar waren EVB en het CDA het op meerdere onderdelen fundamenteel oneens. Dat zijn niet allemaal onderwerpen die nu terugkomen in de gelikte verkiezingsuitingen die u voorbij ziet komen. Maar deze verschillen kunnen u, de kiezer, natuurlijk wel helpen bij het maken van een keuze op 21 maart 2018.

 1. Sport
  Onder leiding van EVB is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hoogwaardige accommodaties van Barendrechtse sportverenigingen. Denk aan VV Smitshoek, Tennisvereniging Barendrecht, Hockeyclub Barendrecht, FCC Barendrecht en CAV Energie. EVB is voorstander van samen met verenigingen investeren in sport. Om zo Barendrechters in hun eigen gemeente hoogwaardig te laten sporten. Het CDA echter, pleitte afgelopen jaar voor pas op de plaats[1]. Het kon blijkbaar wel een tandje minder. Barendrechters mogen wat het CDA betreft best verwezen worden naar sportverenigingen buiten Barendrecht.
 2. Huisvesting asielzoekers
  Iedere gemeente heeft vanuit de Rijksoverheid de wettelijke plicht (taakstelling) om jaarlijks een bepaald aantal asielzoekers te huisvesten. EVB vindt het voldoen aan deze wettelijke plicht al uitdagend genoeg. Het CDA echter, vindt dat Barendrecht zich voortdurend moet inspannen om juist méér vergunninghouders te huisvesten dan deze taakstelling. Dat dat ten koste gaat van de toch al hoge druk op de krappe Barendrechtse woningmarkt, nemen zij voor lief. Het CDA diende de afgelopen periode een voorstel[2] in om méér asielzoekers te huisvesten dan de wettelijke norm. Dat voorstel haalde geen meerderheid.
 3. Rookmelding- en deurknipsubsidies
  Speerpunt van het CDA is dat de gemeente Barendrecht subsidie gaat geven aan inwoners voor hang- en sluitwerk en op rookmelders. Hoewel EVB het nut van goed hang- en sluitwerk en brandveiligheid onderschrijft, vinden we niet dat de gemeente daar subsidie op moet geven. Dat kunnen inwoners wat ons betreft prima zelf betalen.
 4. Een buitenzwembad
  EVB maakt zich sterk voor uitbreiding van het Inge de Bruijn zwembad met een buitenbad. Het CDA niet. Sterker nog: het CDA zet zich in de campagne juist af tegen dit idee. In plaats van een buitenzwembad, wil het CDA frisse lucht op scholen. Dat laatste is ook wat EVB betreft belangrijk, maar wat dit met een buitenzwembad te maken heeft, is ons een compleet raadsel
 5. Campagne voeren
  Tot slot is er een belangrijk verschil in vorm. Namelijk hoe EVB en het CDA campagne voeren. EVB heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in wijkbezoeken. Twee wekelijks bezochten onze leden, raadsleden én wethouders de Barendrechtse wijken. We belden bij u aan, vroegen uw mening en proberen met die op- en aanmerkingen echt wat te doen. We menen op basis daarvan ook vrij goed te weten wat er leeft in Barendrecht. En wat we daar aan willen doen. We maakten een kort en bondig verkiezingsprogramma, met 10 heldere speerpunten. En natuurlijk komt er een gele eindsprint de laatste weken.

Het CDA heeft een andere aanpak. Zij schreven een langdradig verkiezingsepistel, met volstrekt onduidelijke prioriteitstelling. En combineren dit met populaire oneliners op facebook, zoals ‘Woningnood: Barendrechters eerst!’ (ik verwijs nog even naar punt 2). Een vooral digitale campagne dus. Bij die digitale campagne zet het CDA onorthodoxe methoden in. Zoals semi-anonieme social media accounts en semi-onafhankelijke informatiebronnen zoals BarendrechtKiest, opgezet door de vrouw van een CDA-kandidaat. Doel: actief de publieke opinie beïnvloeden en regelmatig opzichtig negatief tegen EVB.

Het resultaat
Interessant is natuurlijk hoe u, de kiezer, alles straks weegt op 21 maart. Ik kijk er naar uit.

Mocht u zich die dag zoals het CDA adviseert enkel en alleen laten leiden door het thema BAR, dan heeft u slechts twee keuzes. Namelijk een stem op EVB, of een stem op de rest van het soepie…

[1] Motie sport accommodaties Barendrecht, d.d. 4 juli 2017.

[2] Motie ‘meer doen voor vluchtelingen’ d.d. 26 januari 2016

Lennart van der Linden

Share this: