Verkeersregelaars op de Zuidersingel

Foto: Een van de fietspaden op de kruising van de Zuidersingel / Avenue Carnisse.

Om ongelukken op het kruispunt Zuidersingel- Avenue Carnisse te voorkomen, worden er binnenkort verkeersregelaars ingezet. Deze verkeersregelaars staan er op schooldagen aan het begin en aan het einde van schooltijden. Ook komen er waarschuwingsborden en komt er een verkeersonderzoek om structurele maatregelen op dit kruispunt te kunnen treffen.

Afgelopen dinsdag besloot de gemeenteraad op voorstel van Echt voor Barendrecht (EVB) tot de inzet van de verkeersregelaars. Eerder stelde ons gemeenteraadslid Roeland Bol al mondelinge (27 juni) en schriftelijke vragen (15 augustus) over de veiligheid van het kruispunt in de gemeenteraad.

De Zuidersingel staat bekend als een weg waar vaak te hard gereden wordt. Dit levert al jaren een aanzienlijk aantal klachten op en zorgt voor een gevoel van onveiligheid bij bewoners. Twee jaar geleden heeft EVB zelf snelheidsmetingen op de Zuidersingel uitgevoerd. Uit deze metingen bleek toen dat bijna 60 procent van het autoverkeer hier te hard rijdt. Begin dit jaar is het kruispunt Zuidersingel / Avenue Carnisse opnieuw ingericht en sinds die tijd gebeuren er op dit kruispunt zeer geregeld ongelukken.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 november heeft onze wethouder Dirk Vermaat aangegeven dat de Zuidersingel in de toekomst een 30-km weg wordt. Hierdoor zullen ook hoge drempels en andere snelheidsremmende maatregelen kunnen worden getroffen. Bekijk hieronder het voorstel (motie) voor de inzet van verkeersregelaars. De motie werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

Motie-2023-012-Verkeersregelaars-Zuidersingel-EVB

Share this: