Verkeerd geïnformeerd over ontwikkeling Stationstuinen

Foto: Gemeente Barendrecht

Op 25 januari jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel omtrent de ontwikkeling de nieuwe wijk De Stationstuinen aan de oostzijde van het NS-station. Het toenmalig college van B&W stelde toen voor om betaald parkeren in te voeren in deze nieuwe wijk om het gebruik van de auto te ontmoedigen. Dit vond de toenmalige gemeenteraad geen goed idee en via een amendement (wijzigingsvoorstel) is met steun van het toenmalige college van B&W betaald parkeren uit het plan gehaald. Nu blijkt dit plan zonder betaald parkeren niet haalbaar te zijn.

Op dinsdag 7 juni is de gemeenteraad door het nieuwe college van B&W bijgepraat over de gevolgen van de besluitvorming van dit amendement. De conclusie is dat het amendement onuitvoerbaar is.
Ons raadslid Kevin van Bommel is boos: ‘’We voelen ons in ons hemd gezet door de voormalig verantwoordelijk wethouder en het vorige college. Het genoemde amendement is door de verantwoordelijk wethouder niet ontraden, maar omarmd en overgenomen. Als EVB had geweten dat het realiseren van deze wijk zonder betaald parkeren onuitvoerbaar was, had we dit amendement niet gesteund en hadden we een eigen voorstel ingediend. Dat voorstel lag ook al klaar en ging over het verleggen van het risico van het betaald parkeren naar anderen, niet de gemeente.’’

Het vorige college heeft met het omarmen van het amendement een bom gelegd onder het plan, terwijl zij in verkiezingstijd steeds riep dat de woningbouwproblemen in Barendrecht zouden worden opgelost door de komst van De Stationstuinen. Nu is gebleken dat voormalig wethouder Luijendijk (CDA) al in januari wist dat het plan zonder betaald parkeren niet uitvoerbaar zou zijn. Het nieuwe college van B&W komt nu met voorstellen om De Stationstuinen toch te kunnen ontwikkelen, met een vorm van betaald parkeren. EVB zal zich hierover nog nader beraden.

Share this: