Verhuizing afvalverwerker Van Leeuwen waarschijnlijk niet te stoppen

Foto: Protest bewoner Pascalweg

De plannen om afvalverwerker Van Leeuwen te vestigen aan het einde van de 1e Barendrechtseweg lijken waarschijnlijk niet tegen te houden, ondanks de bezwaren die zijn geuit door de gemeente Barendrecht, bedrijven en omwonenden. Dit bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni.

De gemeente Rotterdam heeft het voornemen om Van Leeuwen te verplaatsen naar de Pascalweg, gelegen op Rotterdams grondgebied vlakbij de bocht naar de 1e Barendrechtseweg. Zowel bewoners als bedrijven uit Barendrecht en Rotterdam maken zich echter zorgen over mogelijke overlast. Daarom heeft de gemeente Barendrecht, na een oproep van EVB, een zienswijze ingediend tegen de voorgestelde verhuizing.

De zorgen rondom de verplaatsing van Van Leeuwen vinden hun oorsprong in eerdere overlast op de Doklaan in Rotterdam, waar het bedrijf eerder gevestigd was. Omwonenden en bedrijven ondervonden destijds geluids-, geur- en verkeersoverlast als gevolg van de activiteiten van Van Leeuwen. De klachten waren dermate ernstig dat de gemeente Rotterdam hoogstwaarschijnlijk besloot om de vergunning van Van Leeuwen op de Doklaan niet te verlengen, wat leidde tot de zoektocht naar een nieuwe locatie.

De voorgestelde verplaatsing naar de Pascalweg heeft echter nieuwe zorgen opgeroepen. Omwonenden vrezen vergelijkbare problemen zoals geluids- en geuroverlast en verkeersdrukte, die de leefbaarheid en het woongenot kunnen aantasten. Ondanks de bezwaren en ingediende zienswijzen lijken deze tot op heden weinig invloed te hebben gehad op de besluitvorming.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni heeft ons gemeenteraadslid Roeland Bol daarom zijn bezorgdheid geuit over de gang van zaken. Hij bracht naar voren dat vrijwel alle 36 bezwaarschriften van bewoners, bedrijven, het CBR en de gemeente Barendrecht door de provincie terzijde zijn geschoven. Opmerkelijk genoeg zijn er wel enkele punten uit de zienswijze van Van Leeuwen zelf overgenomen in de omgevingsvergunning.

Wethouder Lennart van der Linden gaf tijdens de vergadering aan dat verdere juridische stappen vanuit de gemeente Barendrecht weinig zinvol zijn. Hij benadrukte dat het beter is om ervoor te zorgen dat, mocht het bedrijf uiteindelijk toch worden gevestigd, de overgang soepel verloopt. Daarom is de gemeente Barendrecht betrokken bij een klankbordgroep waarin ook omwonenden en het bedrijf zelf vertegenwoordigd zijn. Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam toegezegd een verkeersonderzoek te zullen uitvoeren naar de verkeersveiligheid in het gebied.

Geen contact tussen gemeentes

De gemeente Rotterdam heeft tot op heden geen contact gezocht met de gemeente Barendrecht over de verhuizing van Van Leeuwen, zo bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hoewel dit door wethouder Zeegers (D66) van Rotterdam in de krant wel was toegezegd. Gemeenteraadslid Roeland Bol: “Het college van B&W van Rotterdam plant zonder overleg een afvalverwerker op onze grens, maar als wij in overleg met hen, willen kijken, naar de mogelijkheid van het huisvesten van statushouders in het Zuidelijk Randpark rennen zij naar de krant en de provincie Zuid-Holland om onze plannen te blokkeren. Daarnaast was wethouder Zeegers er ook als de kippen bij om vooral te benadrukken dat wij het niet moesten proberen om net als Schiedam af te zien van onze geplande windturbines aan het Vaanplein.” Bol noemde het contact met het college van Rotterdam daarom eenrichtingsverkeer waar nog wel wat aan te verbeteren valt.

EVB zal de ontwikkelingen rond de mogelijke verhuizing en vestiging van afvalverwerker Van Leeuwen nauwgezet blijven volgen.

Share this: