Verantwoording 2014-2018

In 2014 vertrouwde maar liefst 30% van de Barendrechtse kiezers EVB hun stem toe. EVB was de grootste politieke nieuwkomer van Nederland. Politici wordt vaak verweten dat zij hun beloften niet nakomen. Hoe zit dat met EVB? Dat is eenvoudig na te gaan. In 2014 zijn we begonnen met een 10-puntenplan, dat we nu makkelijk kunnen toetsen op realisatie.

Wat stond er in ons verkiezingsprogramma en hebben we waargemaakt?

 1. De zondag openstelling van de regionale winkelboulevards Vaanpark en Reijerwaard is gerealiseerd. Dat heeft gezorgd voor extra werkgelegenheid (banen);
 2. Er is een nieuwe centrumaanpak ontwikkeld. Die is realistisch én in uitvoering: er wordt op diverse plekken gewerkt aan een beter centrum. De oude centrumontwikkeling met duizenden vierkante meters extra winkelruimte en een geldverslindende parkeergarage zijn geschrapt.
 3. Er is een plan ontwikkeld om de beleving van de historische dorpskern te versterken. Deze visie is vrijwel unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. En de watertoren heeft daarin een prominente plek. De realisatie behoeft overigens nog wel wat aandacht;
 4. In Barendrecht géén betaald parkeren;
 5. De bibliotheek is terug in het Kruispunt. Sterker nog: het Kruispunt is qua uitstraling en belevenis flink verbeterd, een voorziening om trots op te zijn;
 6. Er is beter beleid voor lokale inkoop. De gemeente stelt reële eisen. Lokale ondernemers worden meer betrokken en krijgen betere kansen op opdrachten van de gemeente;
 7. Het gratis OV voor 65+’ers is ingevoerd;
 8. Het jongerencentrum is na jaren getouwtrek, gerealiseerd;

Wat hebben we uit ons verkiezingsprogramma NIET waargemaakt?

Niet al onze verkiezingspunten hebben we kunnen waarmaken. Namelijk de volgende twee:

 1. De BAR-overeenkomst is (nog) niet beëindigd. Maar we zetten daar wel op in. Van de regeling kan in 2020 afscheid genomen worden en wat EVB betreft doen we dat. EVB gaat voor een zelfstandige en slagvaardige eigen ambtelijke organisatie, voor wie de Barendrechtse inwoners centraal staan. Dat is ook punt 1 van ons verkiezingsplan 2018-2022;
 2. Het project Nieuw Reijerwaard is niet beëindigd. Er is wel veel veranderd: beperking van risico’s, de economische crisis ligt achter ons en de juridische strijd is voorbij. Aan dit project blijven voor Barendrecht miljoenenrisico’s kleven. EVB wil zo snel en zo gunstig mogelijk van die financiële molensteen om de nek, af. Binnenkort volgt een uitgebreide update van ons standpunt.

Daarnaast zijn er in samenwerking met andere politieke partijen een aantal mooie resultaten geboekt, buiten ons 10-puntenplan om.
Namelijk de volgende:

 1. Door verstandig verzet hebben we megawindturbines tot nu toe kunnen tegenhouden in en om Barendrecht;
 2. De onderdoorgang A29 is opengesteld voor autoverkeer, de rotonde bij de ABN-AMRO is vervangen door een Kruispunt. De doorstroming is verbeterd;
 3. De bezuinigingen op het openbaar onderhoud (groen en wegen) uit 2010-2014 zijn grotendeels teruggedraaid;
 4. We hebben doorgezet in een hard afscheid van zieltogend cultuurhuis ToBe. Een voorbeeld van een subsidie slurpende en slecht bestuurde instelling. De lokale doorstart van zowel Cultuur Lokaal als Kunst Creatief Barendrecht blijken zéér succesvol;
 5. In navolging van de openstelling van de winkelboulevards, zijn álle Barendrechtse ondernemers tegenwoordig vrij om op zondag open te zijn, in plaats van één keer per maand. Met name de supermarkten maken hier gebruik van;
 6. Investeringen in de sport! Samen met verenigingen. Zoals de CAV Energie, Hockeyvereniging Barendrecht, Tennisvereniging Barendrecht, VV Smitshoek, Fietscross Club Barendrecht, het beachvolleybal en een Cruijff Court op de campus Lagewei. Om de samenwerking met clubbesturen te versterken, wordt tweemaal per jaar samen met hen, een sportcafé georganiseerd.
 7. Een sterk verbeterd huishoudboekje van de gemeente;
 8. Het plan ‘Hart van Carnisselande’ is vastgesteld en in uitvoering, gericht op het versterken van het gebied Havenhoofd-Middeldijkerplein;
 9. Sloop van het Botter schoolgebouw en een mooi ambitieus plan voor nieuwbouw is tot stand gekomen in goed overleg met wijkbewoners;
 10. Een doorbraak voor woningbouw op de locatie van het oude zwembad;
 11. Investeren in bedrijfsleven: Het veilingterrein en Dierenstein worden opgeknapt!

Eindconclusie: In Barendrecht is in vier jaar tijd veel resultaat geboekt. EVB is haar verkiezingsbeloften grotendeel nagekomen en daarnaast is op een aantal andere onderdelen serieuze vooruitgang geboekt in onze gemeente. Maar er valt ook nog genoeg te verbeteren! Daarom doen we ook in 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen met een onderscheidend programma met 10 speerpunten.

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.