Veilige wijken een stukje dichterbij

Tijdens onze wijkbezoeken horen we veel zorgen over onveilige situaties in het verkeer. Met name in woonwijken gebeurt het te vaak dat bijvoorbeeld kinderen in gevaarlijke situaties komen omdat er te hard gereden wordt en oversteekplaatsen te onoverzichtelijk zijn. Daarom diende EVB al twee jaar geleden een voorstel in alle verkeersonveilige situaties in 30 km zones aan te pakken. Wij vroegen een snelle aanpak, te starten met de top 10 meest verkeersonveilige plekken. Helaas is tot op heden ons voorstel nog niet gerealiseerd.

Daarom vroeg de fractie van EVB deze zomer nogmaals om dit plan uit te werken, nu aangevuld met het plaatsen van camera’s op andere onveilige plaatsen in het dorp. De plaatsing van camera’s past in een totaal aanpak van criminaliteit. Met behulp van camera’s kan het aantal geweldsdelicten verminderen en het gevoel van veiligheid van onze inwoners verbeteren. Eindelijk lijkt het college ons voorstel, dat we ingediend hebben samen met de VVD, op te pakken. Enkele weken geleden heeft het college van B&W een eerste uitwerking gegeven van haar eigen invulling van de voorstellen om de verkeers- en de sociale veiligheid te verbeteren.

Of het collegevoorstel de lading volledig dekt zal moeten blijken bij de begrotingsbehandeling in november. Mocht het door het college becijferde investeringsbedrag te mager zijn om de door EVB voorgestelde aanpak uit te voeren, dan zullen we in de gemeenteraad uiteraard hier meer geld voor vragen. Barendrecht moet en kan zoveel veiliger!

Share this: