Update over dossier Lekstraat


Barendrecht, 23 juli 2020

Betreft : Update over dossier Lekstraat

Geacht college,

Graag ontvangen wij een update over de status van de “perikelen” in de Lekstraat. Wij ontvangen graag antwoord op de volgende vragen:

1. Hoe taxeert u de huidige stand van zaken in de Lekstraat?

2. Op welke vlakken constateert u verbetering / verslechtering t.o.v. oktober 2019?

 • Bent u hier tevreden mee?
   Zo ja, graag een toelichting.
   Zo nee, waar bent u niet tevreden mee?

3. Welke actie heeft u ondernomen om dit te keren?

4. Welke acties zijn er bestuurlijk en ambtelijk genomen sinds oktober 2019?

 • Graag ontvangen wij hiervan een tijdlijn met alle ambtelijke- en bestuurlijke acties die sinds november 2019 door de gemeente ondernomen zijn in het dossier Lekstraat. Inclusief eventueel onderliggende documenten. Graag uitgesplitst naar:
  o Proactief, persoonlijk, contact met de bewoners/belanghebbenden zowel bestuurlijk als ambtelijk;
  o Proactief, schriftelijk, contact met de bewoners/belanghebbenden zowel bestuurlijk als ambtelijk;
  o Schriftelijk reactief contact;
  o Persoonlijk/telefonisch reactief contact.

5. Welke acties zijn nog niet ondernomen maar wel gepland?

 • Waarom zijn deze acties nog niet ondernomen?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman en Ruben van der Leer


Share this: