Nieuw Reijerwaard nog onzekerder na uitspraak Raad van State

De bestuursrechter heeft het plan voor het omstreden bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard (NRW) op enkele belangrijke punten ‘’vernietigd’’, ofwel: afgekeurd. Echt voor Barendrecht denkt dat de uitspraak van de Raad van State grote financiële gevolgen kan hebben voor het toch al zwakke project.

EVB wil deze gevolgen op zo kort mogelijke termijn onderzocht zien. Op aandringen van EVB is al eerder afgesproken dat er dit najaar een onafhankelijk onderzoek komt naar de haalbaarheid van NRW. Gevolg van de rechterlijke uitspraak is dat er nu een geheel nieuw exploitatieplan moet komen voor NRW.

De provincie Zuid-Holland krijgt een half jaar de tijd om haar z.g. inpassingsplan voor NRW op enkele essentiële onderdelen over te doen. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over aanleg van de z.g. turbo-rotonde voor het vrachtverkeer (kosten circa 50 miljoen).

EVB houdt er rekening mee dat het verkeersplein al moet worden aangelegd, terwijl er nog geen of onvoldoende inkomsten uit NRW tegenover staan. Dit maakt sluitende financiering van het project nog ingewikkelder.

Door de uitspraak ligt de bouw van NRW voor nog eens een half jaar zo goed als stil, op het voorbereidend werk na. De verkoop van grond voor NRW stagneert al lange tijd. Omwonenden die de zaak bij de RvS hadden aangespannen kunnen na de herziening opnieuw in beroep gaan.

De Raad van State wil ook dat de provincie duidelijk maakt welke andere bedrijven zich mogen vestigen op NRW als er onvoldoende belangstelling is uit de voor Barendrecht en Ridderkerk belangrijke agro-sector. In het herziene plan moet worden aangegeven welke effecten dat heeft op woon- en leefklimaat.

Verwacht wordt dat hierdoor de mogelijkheden van het bedrijventerrein verder worden beperkt. Vanuit Rotterdam (de derde deelnemer in NRW) klinkt de roep om het project te bestemmen voor havenbedrijven. Overigens wordt binnen het nieuwe Rotterdamse college stopzetting van het project ook niet langer uitgesloten.

Bestuur EVB

Share this: