Twee Zalmhaventorens voor wind in Barendrecht?

Foto: Dam & Partners Architecten

Als het aan wethouder De Jonge (GroenLinks) ligt verrijzen bij het Vaanplein binnen enkele jaren vermoedelijk een of meerdere windmolens die veel hoger worden dan eerder verwacht. De gemeente Barendrecht onderzoekt of op de grens van Barendrecht en Rotterdam turbines kunnen komen die maximaal 250 meter aantippen, 100 meter hoger dan in eerdere plannen.

Daarmee zouden ze bijvoorbeeld boven de Zalmhaventoren, de grootste woontoren van Nederland, uitsteken en vergelijkbaar zijn met de gigawindmolen (245 meter) op de Maasvlakte.

Onze fractievoorzitter Lennart van der Linden is erg verbaasd over de nieuwe ontwikkelingen. Hij vindt dat het Barendrechtse college veel te hard van stapel loopt. ,,De gemeenteraad heeft zich vorig jaar nog uitgesproken om een maximale hoogte van honderd meter voor windmolens in Barendrecht toe te staan. Nu wil de wethouder turbines van 250 meter.’’

De gemeente gaat milieuonderzoek doen of op het Vaanplein hogere, krachtigere windturbines kunnen worden gebouwd. Uit dat onderzoek moet straks blijken wat de uiteindelijke tiphoogte van de windmolens zou moeten worden. Het voordeel van hogere turbines is dat mogelijk volstaan kan worden met minder (bijvoorbeeld één of twee in plaats van drie) windmolens. ,,Een deel van het Zuidelijk Randpark hoeft dan niet te worden bestemd voor windenergie’’, aldus het college. 

De gemeente heeft er niet voor gekozen om de windmolenplannen stil te zetten, in afwachting van de gevolgen van een recente uitspraak van de Raad van State. Daarin staat dat overheden een milieubeoordeling moeten maken en niet kunnen terugvallen op landelijke regelgeving. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat Barendrecht de uitspraak wel ‘zeer serieus’ neemt en daar de milieuonderzoeken op aanpast. 

Grondeigenaren Staatsbosbeheer en het recreatieschap van het gebied in het Zuidelijk Randpark hebben volgens de gemeente toegezegd binnenkort marktpartijen de kans te geven om met een voorstel voor een windpark bij het Vaanplein te komen. Voor het einde van het jaar zou al bekend moeten zijn wie de windmolens (mogelijk in combinatie met een lokale energiecoöperatie) moet gaan bouwen. 

De gemeente, die deze maand met omwonenden wil spreken, komt daarna aan bod om met deze partij(en) een overeenkomst te sluiten. Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 21 september zal de fractie een voorstel in dienen voor een andere aanpak. Dat wordt een motie om te temporiseren. Volgens ons moet eerst het bestemmingsplan worden goedgekeurd, voordat met mogelijke exploitanten van het windpark wordt onderhandeld.

Naar: Folkert van der Krol, AD

Share this: