Twee vliegen in één klap…

theater-het-kruispunt

BIEB terug in Het Kruispunt

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar dinsdag heeft de gemeenteraad ingestemd met het collegevoorstel om de bibliotheek terug te verhuizen naar Het Kruispunt. Dit als onderdeel van het plan om van Het Kruispunt een bruisende culturele hotspot te maken, waarin naast het theater en de bieb onder meer ook de lokale omroep wordt gevestigd en een eigentijdse horeca.
EVB ziet daar mee een van haar speerpunten uit het tienpuntenplan tijdens de verkiezingscampagne in vervulling gaan. Immers de sanering van de BIEB uit het Kruispunt en het onderbrengen in een te kleine ruimte in De Baerne was een van de voornaamste redenen waarom de partij werd opgericht. En nu aan de slag met de verdere invulling. Het vernieuwde Kruispunt moet op 1 oktober 2016 gereed zijn.

windmolens2Toetsingskader aangenomen
Een ander speerpunt van EVB is het voorkomen van de onzalige plannen van de provincie om in onze gemeente windmolens te plaatsen langs de Oude Maas en de A15 en in Bedrijventerrein Oost (Dierenstein). Er is het afgelopen jaar erg veel energie in gestoken om tot een neutraal toetsingskader te komen, waarbij ook de inwoners de mogelijkheid werd geboden om suggesties aan te dragen. Ook dit onderwerp stond dinsdag op de agenda. Het voorliggende toetsingskader werd door alle partijen aangenomen, met uitzondering van Groen Links dat blijkbaar een eigen windgerichte agenda erop na wil houden. Het zou toch wel van erg veel minachting getuigen wanneer de provincie dit toetsingskader onder de tafel wil schuiven en lak zou hebben aan hetgeen door vrijwel de gehele Barendrechtse gemeenschap wordt onderschreven. Dat kan niet én dat mag niet!

EVB is blij met de besluiten die zijn genomen. Maar morgen wacht weer een nieuwe dag met vraagstukken of problemen en gaan we dus volop verder. Voor Barendrecht!

Echt voor Barendrecht