Onze tunnelvisie is in uitvoering!

Op 29 juni werd ons plan Tunnelvisie door de gemeenteraad aangenomen. Uit dit plan bleek dat Barendrecht veel tunneltjes rijk is, maar dat het onderhoudsniveau van deze tunneltjes matig tot slecht is. Dat moest naar onze mening veranderen. De gemeenteraad besloot vervolgens tot een proef (‘pilot’) waarbij twee tunneltjes worden opgeknapt. Vooruitlopend op deze proef zijn nu alvast twee andere tunneltjes onder handen genomen.

Zo is het fietstunneltje richting de Ziedewijdsebaan schoongemaakt, zijn de kunstwerken opgefrist en is de buitenkant van de tunnel geverfd. Ook is er nieuwe LED-verlichting aangebracht. Het tunneltje Groene Rede heeft eenzelfde behandeling gekregen.

Ons raadslid Els Schaap is blij met de schoonmaakactie: “De fietstunneltjes zien er weer top uit! Zeker nu het weer vroeg donker wordt, geeft een goed verlicht en onderhouden tunneltje een veiliger gevoel wanneer je er doorheen fietst of loopt. En daarbij is Barendrecht weer een stukje mooier geworden!”

Volgend jaar worden in het kader van de proef de tunnel bij het Provinciaal fietspad- Henry Dunantlaan (fietstunnel) en de tunnel Smithoekse Baan- Voordijk (auto/fietstunnel) onder handen genomen. Daarna wordt door de gemeenteraad besloten over de andere tunneltjes.

Share this: