Trimbaan Oude Maas wordt stevig opgeknapt

Een Echt Veel Betere trimbaan voor Barendrecht. Dat is wat Willem Booij wil bereiken. De Barendrechtse gemeenteraad nam een door hem namens EVB ingediend voorstel hiertoe unaniem aan.

Booij is tevreden met de uitkomst. “De trimbaan is van oudsher een belangrijke plek geweest voor sportende en recreërende Barendrechters, maar is in de loop der jaren minder aantrekkelijk geworden voor het grote aantal sportievelingen dat nog steeds veelvuldig gebruik maakt van deze voorziening”.

De door EVB geïnitieerde motie ‘Upgrade Trimbaan Oude Maas Barendrecht’ werd mede ingediend door de fracties van CDA, SGP/CU en VVD. De motie kon uiteindelijk rekenen op raadsbrede steun en werd dus unaniem aangenomen.

In de motie wordt het college verzocht een opdracht aan de Landschapstafel te formuleren voor het uitvoeren van aanpassingen, kansen en suggesties ten behoeve van de trimbaan en deze te voorzien van een dekkingsvoorstel. De raad wil medio oktober 2018 geïnformeerd worden over de voortgang van dit proces.