Toetsingsadvies MER gemeente Binnenmaas

Geacht college,

29 maart a.s wordt in de gemeenteraad van de gemeente Binnenmaas het toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop van 22 februari  2016 besproken.

Eerder heeft het college, ook namens de raad een inspraakreactie gegeven op de notitie Reikwijdte en Detailniveau windmolenlocatie Oude Maas in de gemeente Binnenmaas van februari 2015.

windmolens2

Gaat het college, ook namens de raad, reageren op het toetsingsadvies?

Als er niet gereageerd wordt, wat is daarvoor de reden?

Wordt er wel een reactie gegeven, hoe luidt deze reactie?

De gemeente Barendrecht zoekt naar alternatieve vormen van duurzame energie, worden deze gedeeld met de gemeente Binnenmaas?

Als dat zo is, hoe verloopt de samenwerking op dit gebied?

Marius van den Berge,
Raadslid Echt voor Barendrecht
11 maart 2016

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.