Tijd om een terrasje te pakken

De EVB-fractie vergadert op donderdagen op het gemeentehuis. Na afloop gaan we vaak in de buurt wat drinken. De laatste weken was regelmatig sprake van zomerse temperaturen. Heerlijk weer om ook ’s avonds nog even op het terras te zitten. Dat doen we dus ook. Van diverse ondernemers horen we dan dat ze het jammer vinden dat ze klanten om 23.00 uur naar binnen moeten sturen. “Regels van de gemeente!”.

We hebben het nagekeken en inderdaad. In artikel 2:29 van de APV staat dat terrassen gesloten dienen te zijn tussen 23:00 en 08:00 uur. Kort geleden ontving de gemeenteraad een brief van Horeca Nederland. Met kortweg het verzoek om meer flexibiliteit. EVB is daar voor, maar onder voorwaarden. We willen dat de gemeente gebieden aanwijst om komende zomer te experimenteren met ruimere terrastijden en dit goed evalueert.

De belangrijkste horeca gebieden in Barendrecht zijn de Middenbaan, het Doormanplein en het Havenhoofd. Over ruimere terrastijden op het Havenhoofd zijn we niet enthousiast: omwonenden ervaren nu al regelmatig overlast. Op het Doormanplein en de Middenbaan zien we wel kansen. De woningdichtheid is daar kleiner en de afstand tot woningen wat groter. Dus wat ons betreft snel een besluit en op naar de zomer!