Tegenbegroting EVB aangeboden

Net als vorig jaar heeft Echt voor Barendrecht vanavond een tegenbegroting voor 2020-2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De tegenbegroting is een alternatief voor wat het college van B&W heeft gepresenteerd.

In onze tegenbegroting worden andere keuzes gemaakt. EVB zet in op een kleinere overheid: een inperking van het college van B&W en het besparen op de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Ook worden veel posten geschrapt waar nog geen plannen voor liggen. Hierdoor worden cruciale bezuinigingen voorkomen en gaat er veel meer geld naar de kwaliteit van de buitenruimte, naar veiligheid, naar de bibliotheek in Carnisselande en naar het verkeersveiliger maken van Barendrecht.

Over de tegenbegroting en de begroting van het college wordt vanavond gestemd. Opvallend is dat ook de coalitiepartijen verschillende voorstellen hebben gedaan om de begroting van het college drastisch te veranderen, hetzelfde gebeurde al bij de Voorjaarsnota.

Share this: