Strooibeleid

Betreft strooibeleid rondom voorzieningen/woningen voor mindervalide mensen
Geacht college,
In het weekend van 7 januari 2017 hebben we te maken gehad met ernstige gladheid. Er zijn om de gladheid te bestrijden ook in Barendrecht tonnen zout over de wegen uitgestrooid.
EVB heeft signalen ontvangen dat er juist op plaatsen waar mensen slecht ter been zijn, zoals rond verzorgingshuis Borgstede, maar ook op de Windsingel wateen belangrijke toegangsweg naar Borgstede
is, niet (of niet voldoende) gestrooid was.
Zowel in Oud-Barendrecht als in Nieuw-Barendrecht zijn er

projecten waar mensen wonen die slecht ter been zijn. Ik denk aan het Fokusproject in Carnisselande, de 11 Ranken, voorzieningen van Humanitas en diverse andere projecten.

Vragen:

– Wat is momenteel het strooibeleid rondom voorzieningen zoals hierboven genoemd?

– Heeft de gemeente een inventarisatielijst met daarin de gegevens van projecten zoals hierboven?

-Zo nee, is het college bereid op korte termijn een dergelijke lijst op te stellen?

-Kan deze lijst vervolgens ingezet worden bij het strooibeleid, zodat we er zeker van kunnen zijn dat mindervalide mensen relatief veilig naar buiten kunnen, maar ook veilig door hun mantelzorgers en verzorgenden bereikt kunnen worden?

Graag een inhoudelijk onderbouwde schriftelijke beantwoording

van de vragen.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Anita van Ewijk
Fractie EVB Echt voor Barendrecht
9 januari 2017

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.