Steun voor grootschalige vernieuwing scholen

Foto: De scholen De Rank en De Wijngaard verhuizen naar het voormalige Edudelta-pand.

Op dinsdag 18 april besloot de gemeenteraad tot een grondige vernieuwing van enkele schoolgebouwen in Barendrecht. Met de plannen is veel geld gemoeid, het onderwijs in Barendrecht kan hiermee weer tientallen jaren vooruit.

De zogenaamde ‘onderwijscarrousel’, waarbij diverse scholen van plek wisselen, start aan de Dierensteinweg 2. Daarna zijn de locatie van de Rank (park Buitenoord), De Tweemaster en De Ark aan de beurt. Om deze grote verbouw- en nieuwbouwplannen uit te voeren zijn miljoenen meer nodig dan twee jaar terug voorzien, hoofdzakelijk vanwege gestegen bouwkosten.  

Al lange tijd spelen er grote huisvestingsvraagstukken bij meerdere Barendrechtse scholen, zoals ruimtegebrek en een matig binnenklimaat voor leerlingen en leraren. Hoewel prijzig, lossen de nieuwbouwplannen dit in één keer op. Er wordt nieuwbouw en verbouw van meerdere scholen in Barendrecht gerealiseerd, er komen lokalen bij en praktijkruimtes. De verkeersdruk bij zowel de Dorpstraat als de Petrus Campertstraat wordt minder, doordat de scholen verplaatsen naar de Dierensteinweg. En er komen twee locaties (De Tweemaster en De Wijngaard) vrij voor herontwikkeling. Voor bijvoorbeeld woningbouw of zorg.

Gemeenteraadsleden Nicoline Blankenstein- van Heugten en Joris Modderman (EVB): “Ondanks de grote financiële impact realiseren wij ons ook terdege welke grote maatschappelijke impact het heeft als dit plan geen doorgang zou vinden. Voor een sterk toekomstbestendig onderwijs in Barendrecht is het nodig deze carrousel te laten draaien. Het is tijd voor actie! Hoe langer we wachten met de uitvoering, hoe duurder het wordt!”

Volgens planning start de bouw al deze zomer. De eerste ingebruikname is vanaf schooljaar 2024-2025. EVB is blij dat alle betrokken partijen achter het voorstel staan.

Share this: