Spoedspreekuur voor de huisartsenzorg

Foto: NCI

EVB vraagt al langer aandacht voor de huisartsenzorg. De aangekaarte problemen blijven echter bestaan. Wij horen daarom graag van de zorgverleners en hun patiënten.

Wij merken dat het college aandacht heeft voor de noden van huisartsen. Tegelijkertijd lijkt het erop dat er niet veel veranderd is ondanks unanieme steun van de andere partijen voor onze motie ‘Doktersrecept’ van december 2021. Voldoende praktijkruimte en personeel, tijd voor de patiënt, hoge werkdruk, een constructieve onderlinge samenwerking, een patiëntenstop waardoor Barendrechters in een andere gemeente een huisarts moeten zoeken, de relatie met zorgverzekeraars, beperkte mogelijkheid tot innovatie en andere zaken blijven moeizame kwesties. Dat is funest, want goede huisartsenzorg in de wijken, dichtbij onze inwoners, is wat EVB betreft een hoeksteen van de Nederlandse zorg.

Om voorgaande redenen hebben wij verzocht om huisartsenzorg te agenderen in de gemeenteraadscommissie Samenleving. Op 15 november vanaf 20.00 uur zijn huisartsen, doktersassistenten, ander zorgpersoneel en patiënten welkom om in te komen spreken in de commissievergadering. Mocht u hiervoor interesse hebben, dan kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden via griffie@barendrecht.nl. Het is ook mogelijk om een mail te sturen naar ditzelfde adres om aan te geven welke problemen u ondervindt.

Share this: