Snel actieplan tegen overlast deelscooters

Bron: Barendrechts Dagblad

Het nieuwe college van B&W moet snel actie ondernemen tegen de overlast van de deelscooters in Barendrecht. Raadslid Roeland Bol wil onder andere dat het college op korte termijn vaste parkeerplekken aanwijst voor de scooters. Ook moeten er prestatieafspraken komen met de twee aanbieders. Door die afspraken zouden de aanbieders dan onder andere de verplichting krijgen om klachten snel af te handelen.

Sinds september 2020 kunnen Barendrechters gebruik maken van de deelscooters van Felyx (in totaal twintig deelscooters in Barendrecht) en GO Sharing (50 deelscooters). Vooral over het parkeren en het gebruik van de deelscooters van GO Sharing blijken veel klachten bij de gemeente binnen te komen. Raadslid Roeland Bol: “EVB ontvangt bijna dagelijks klachten over het foutparkeren van deze deelscooters en wij vragen hier ook al sinds 2020 aandacht voor bij het college van B&W. Helaas zonder veel resultaat, terwijl we zien dat dit probleem in onze buurgemeente Albrandswaard vorig jaar zeer voortvarend is aangepakt en hier nauwelijks meer klachten over de deelscooters zijn.”  

Aanbieder GO Sharing heeft recent aangegeven het aantal deelscooters in Barendrecht uit te willen breiden. Voor EVB is dat nog geen uitgemaakte zaak. Roeland Bol: “Wij zien graag dat een eventuele uitbreiding, mocht dit al nodig zijn, direct gekoppeld wordt aan het terugbrengen van het aantal klachten. Dus wat ons betreft niet nog meer deelscooters, als de klachten niet aanzienlijk worden verminderd.” 

Raadslid Roeland Bol stelde het nieuwe college een aantal schriftelijke vragen over de overlast van de deelscooters. Die kunt u hieronder lezen.

Schriftelijke-vragen-EVB-over-aanhoudende-overlast-deelscooters

Share this: