Sluiting ondergrondse papiercontainers onacceptabel

Foto: Irado

Veel bewoners van eengezinswoningen hebben recent een bericht ontvangen waaruit blijkt dat de ondergrondse papiercontainers binnenkort voor hen worden afgesloten. Deze papiercontainers kunnen dan enkel nog geopend worden door bewoners die in hoogbouw wonen. Eerder gaf verantwoordelijk wethouder Schaap (VVD) nog aan dat dit niet zou gebeuren. Echt voor Barendrecht wil daarom dat de gemeenteraad ingrijpt. Voor ons is het onacceptabel dat de ondergrondse papiercontainers nu worden afgesloten.

Raadslid Miranda Mes:” In mei 2019 heeft wethouder Schaap toegezegd dat de ondergrondse papiercontainers voor iedereen toegankelijk zouden blijven. En er gold ook geen afnameplicht voor de zogenaamde mini-containers. Het nu alsnog sluiten van de containers is een plotselinge wijziging van eerder gedane toezeggingen. Dit is onacceptabel naar onze inwoners toe. De gemeenteraad moet hierop ingrijpen. Daarom zullen wij het onderwerp in de vergadering van 21 september agenderen.”

EVB was en is zeer kritisch op het door de coalitiepartijen geaccordeerde afvalbeleid. Wij willen zorgvuldig afvalbeleid in goed overleg met bewoners. Deze schending van eerder gedane toezeggingen is de zoveelste blunder in dit ondoordachte afvalbeleid.

Update

Wethouder Schaap (VVD) gaf tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 september aan dat er volgens hem sprake is van een misverstand. Er is volgens hem nooit een afspraak geweest over het openblijven van ondergrondse papiercontainers voor eengezinswoningen. Ons voorstel om deze papiercontainers wél voor eengezinswoningen open te houden kreeg geen steun. Alle raadsleden van de coalitie (15) stemden tegen.

Share this: