Simon Zuurbier

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid

Simon Zuurbier

Simon was een Barendrechter in hart en nieren. Door zijn kennis en bevlogenheid was hij van grote waarde voor onze partij.  Zo stond hij namens Echt voor Barendrecht als formateur aan de wieg van de vorming van het college van B&W in de periode 2014-2018 en gaf hij onze raadsleden en wethouders gevraagd en ongevraagd advies.

Wij zijn dankbaar en trots op wat Simon voor Barendrecht en onze partij heeft betekend en zullen zijn scherpzinnigheid, humor en verrijkende bijdragen aan discussies erg missen.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen, vrienden en allen die de leegte voelen, veel sterkte toe de komende tijd.

                                                                      Bestuur, fractie en leden
                                                                      van Echt voor Barendrecht (EVB)

Share this: