Schriftelijke vragen verkeersveiligheid Carnisselande


Betreft: Schriftelijke vragen verkeersveiligheid Carnisselande

Barendrecht, 25 mei 2020

Geacht college,

De verkeersveiligheid in Carnisselande is al een lange tijd een zeer groot probleem. Daarom is er in 2018 een petitie gestart, genaamd “Verbeter de verkeersveiligheid in Carnisselande en Smitshoek”. Deze petitie is inmiddels ruim 1.500 (!) keer ondertekend. De link naar de petitie volgt hier.

  • Dat de verkeersveiligheid in de wijken Carnisselande en Smitshoek niet acceptabel is;
  • Dat de kruisingen met fietspaden zeer onoverzichtelijk en slecht verlicht zijn;
  • Dat er steeds meer verkeersongevallen plaatsvinden waarbij kinderen uit de wijk betrokken zijn;
  • Dat ouders zich steeds meer zorgen maken over hun kinderen die deelnemen aan het verkeer;
  • Dat fietsers zich kwetsbaar voelen

en verzochten:

  • De gemeente om direct een onderzoek te starten naar de onoverzichtelijkheid op en slechte verlichting van oversteekplaatsen;
  • De gemeente met een plan te komen om de situatie structureel te verbeteren;
  • De gemeente zo snel mogelijk tijdelijke maatregelen te nemen om de fietsers te beschermen.

Enkele voorbeelden van gevaarlijke verkeerssituaties zijn de oversteekplaats aan de Smitshoeksebaan richting de voetbalvereniging, de oversteekplaats bij de tramhalte Vrijenburg en de beide kruisingen met het fietspad aan de Vrijenburglaan.

Echt voor Barendrecht heeft in het verleden ook al diverse keren aandacht voor de verkeersveiligheid in Carnisselande gevraagd, onder meer in vragensets naar aanleiding van wijkbezoeken. Zie hiervoor de schriftelijke vragen van 4-12-2018 en de vragenset van 1-3-2019. EVB constateert echter dat er sinds de petitie nauwelijks vooruitgang wordt geboekt om de verkeersveiligheid in Carnisselande te verbeteren. Hieromtrent heeft onze fractie de volgende schriftelijke vragen:

1. Welke acties heeft het college uitgevoerd om de verkeersveiligheid in Carnisselande (met name de bovengenoemde situaties) te verbeteren? Graag een uitgebreide uiteenzetting.

2. Welke acties zijn er op korte termijn uitgezet om de verkeersveiligheid te verbeteren?

3. Op welke wijze wordt met bewoners van Carnisselande en de initiatiefnemer van deze petitie gesproken over deze onveilige situaties en tot welke resultaten heeft dit geleid?

Een hierboven benoemde casus in Carnisselande is de oversteekplaats aan de Smitshoeksebaan ter hoogte van vv Smitshoek. Hier heeft in 2018 een zeer ernstig ongeval met zwaar letsel plaatsgevonden. Hier heeft EVB destijds vragen over gesteld, maar ook de fractie van de VVD heeft onlangs wederom gevraagd waarom de verkeerssituatie nog niet is verbeterd.

4. Deelt het college de mening van EVB dat juist nu er niet gevoetbald wordt, er een ideale mogelijkheid is om de situatie aan te pakken? Zo ja, kunt u aangeven wanneer de aanpassingen plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


Share this: