Schriftelijke vragen verkeersveiligheid buitengebieden


Barendrecht, 7 februari 2020.

Betreft: Schriftelijke vragen verkeersveiligheid buitengebieden

Geacht college,

Op 15 januari 2019 heeft onze fractie schriftelijke vervolgvragen gesteld naar aanleiding van een verkeersonveilige situatie aan de Zuider Carnisseweg. In de brief wordt gesteld dat er in het eerste kwartaal van 2019 een ontwerp voor de aanpassing zou worden opgesteld. Wij merken op dat de verkeersveiligheid aan de Zuider Carnisseweg, maar ook aan de Koedood verbeterd kan worden. Onze fractie heeft hierom de volgende schriftelijke vragen:

1. Wanneer wordt het ontwerp voor de aanpassing aan de fietsoversteekplaats aan de Zuider Carnisseweg met de raad gedeeld?
2. Waarom laat dit zo lang op zich wachten?

In het tunneltje onder de A29 aan de Achterzeedijk brandt geen licht. Ook dit kan ’s avonds tot gevaarlijke situaties leiden.

3. Kan de verlichting in dit tunneltje weer worden aangezet? Zo nee, waarom niet?

In de bocht aan de Koedood zijn inmiddels twee reflecterende paaltjes geplaatst om aan te duiden dat er en gevaarlijke bocht aankomt. Toch blijft de bocht niet voldoende zichtbaar.

4. Kan op enige wijze, zoals middels een lantaarnpaal of nog enkele reflecterende paaltjes op de weg, een verhoging van de verkeersveiligheid worden gerealiseerd?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


Share this: