Schriftelijke vragen veiligheidskaart


Barendrecht, 4 augustus 2020

Betreft: Schriftelijke vragen veiligheidskaart

Geacht college,

Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de motie ‘Veiligheidskaart’ aangenomen. Het college zegde toe de papieren veiligheidskaart in de gemeentegids te plaatsen, zodat elke Barendrechtse inwoner deze kaart in huis kon hebben. Vorig jaar lukte het college het niet meer om de kaart in de gids van 2020 te plaatsen. Nu blijkt dat de gemeente voornemens is te stoppen met de gemeentegids als communicatiekanaal. Wat er met de papieren veiligheidskaart gaat gebeuren, is niet bekend gemaakt.

1. In hoeverre is met de veiligheidskaart rekening gehouden bij de totstandkoming van het besluit om te stoppen met de gemeentegids?

2. Wat is het plan van het college om de motie alsnog integraal uit te voeren en te zorgen dat de veiligheidskaart bij elke Barendrechter in huis terechtkomt?

3. Op welke termijn zal dat gebeuren?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


Share this: