Schriftelijke vragen vandalisme en zwerfafval strandje Vrijenburg


Barendrecht, 5 juni 2020

Betreft: Schriftelijke vragen vandalisme en zwerfafval strandje Vrijenburg

Geacht college,

Deze week werd onze fractie op de hoogte gebracht van het feit dat er bomen zijn vernield en dat er een vuilnisbak in brand is gestoken bij het strand Vrijenburg. De schade wordt geraamd op 2.300 euro. Echt voor Barendrecht heeft tevens geconstateerd dat er erg veel zwerfafval bij het strandje op de grond ligt, zowel op het gras als op de parkeerplaats. Zie hiervoor als voorbeeld de foto’s in de bijlage. Uit gesprekken met de opruimdienst ter plaatse bleek dit gebruikelijk te zijn. Echt voor Barendrecht vindt het onacceptabel dat afval niet wordt weggegooid in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Onze fractie heeft omtrent de vernieling en het zwerfafval de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college het met EVB eens dat het achterlaten van afval rondom het strandje, zoals te zien in de bijlage, beter moet worden aangepakt?
2. Welke maatregelen neemt het college om bovengenoemde misdragingen rondom deze locatie in het vervolg te voorkomen?
3. Is het college bereid om hier vaker te laten surveilleren en erop toe te zien dat afval netjes wordt weggegooid in de afvalbakken rondom het strandje, en indien nodig sanctionerend op te treden? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman
Ruben van der Leer


Share this: