Schriftelijke vragen Starterslening


Barendrecht, 3 augustus 2020

Betreft: Schriftelijke vragen Starterslening

Geacht college,

De twintigers uit Barendrecht zijn driftig op zoek naar starterswoningen. De prijzen voor een bescheiden appartementje rijzen de pan uit. Voor een driekamer appartement van 78m2 zonder balkon wordt inmiddels € 250.000 neergeteld. Bedragen die de gemiddelde starter maar moeilijk kan financieren.

De gemeente Barendrecht geeft de mogelijkheid tot het aangaan van een starterslening. De voorwaarden die hieraan hangen maken het bijna onmogelijk om hiervoor in aanmerking te komen. Daarom heeft de fractie van Echt voor Barendrecht drie vragen:

1. Kunt u aangeven hoeveel startersleningen de gemeente Barendrecht heeft verstrekt in 2018, 2019 en in 2020 t/m heden?

2. Is het college ermee bekend dat de maximale aankoopsom in Ridderkerk € 310.000 en dat dit in Barendrecht slechts € 200.000 is?

3. Is het college van plan om Ridderkerks beleid in deze te volgen? Zo ja, per wanneer en zo nee, waarom niet?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Margo Stolk


7147

Share this: