Schriftelijke vragen ‘Pro-Motie – Horeca Havenhoofd’

Kunstwerk Havenhoofd


In uw brief van 15 maart 2019 geeft u als antwoord op onze motie ‘Pro-Motie – Horeca Havenhoofd’ aan dat de bewegwijzering in heel Carnisselande wordt herzien. U meldt voornemens te zijn de algemene bewegwijzeringen Carnisselande richting het winkelcentrum en de horecagebied te verbeteren en neemt dit mee in de werkzaamheden voor de algehele verbetering van de bewegwijzering in Carnisselande. We zijn nu twee jaar verder en onze fractie heeft hierover de volgende vragen:

Schriftelijke-vragen-fratie-EVB-inzake-bewegwijzering-Carnisselande

Share this: