Schriftelijke vragen overlast Yulius Dennenhout

Barendrecht, 1 februari 2019

Betreft: Schriftelijke vragen overlast Yulius Dennenhout

Geacht college,

Onlangs werden wij op de hoogte gebracht van een problematische situatie aan de Dennenhout / Grenenhout betreffende overlast door bewoners van Dennenhout 1, waar sinds de zomer van 2018 een aantal jongeren met psychiatrische beperkingen zijn gehuisvest in het pand van Yulius. De omwonenden zijn niet op de hoogte gebracht van het feit dat er in het pand zo’n 37 jongeren zijn komen wonen. Niet alleen heeft dit geleid tot een inbreuk op de privacy door de inkijk, ook is er sprake van overlast. De genoemde klachten, zoals urineren in tuinen, afsteken van vuurwerk, uit het raam gooien van voorwerpen en lopen over auto’s, vinden wij onacceptabel. Echt voor Barendrecht ziet graag dat de zorgen van de omwonenden worden weggenomen en de overlast wordt aangepakt. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de bovengenoemde overlast aan de Dennenhout / Grenenhout en hoe beoordeelt zij deze?
  2. Waarom zijn de omwonenden, naar wat nu blijkt, niet geïnformeerd over de huisvesting van jongeren met psychiatrische beperking in het Yulius-pand in de zomer van 2018?
  3. Uit onze informatie blijkt dat er contact is geweest tussen vertegenwoordigers van de omwonenden en wethouder Roopram. Zijn de genoemde problemen besproken en zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt?
  4. Waarom is er gekozen voor deze locatie, gezien de inkijk die omwonenden ervaren van de woningen vanuit het Yulius-pand? Is er met deze te verwachten inbreuk op de privacy rekening gehouden?
  5. Op welke wijze gaat het college de genoemde problematiek aanpakken? En op welke termijn verwacht u de problemen opgelost te hebben?

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Jonathan Vrijman


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college