Schriftelijke vragen openbare orde en veiligheid

Barendrecht, 3 mei 2019

Betreft: Schriftelijke vragen openbare orde en veiligheid

Geacht college,

Echt voor Barendrecht hecht veel waarde aan openbare orde en veiligheid in onze gemeente. Onze fractie hoort in de samenleving regelmatig signalen waar wij ons zorgen over maken. Voor diverse situaties hebben wij de volgende schriftelijke vragen aan het college:

  1. Van diverse inwoners horen wij dat er regelmatig drugs wordt gedeald op de parkeerplaats achter de Botterlocatie. Is het college van deze onveilige situatie op de hoogte?
  2. Zo ja, in hoeverre wordt hierop gehandhaafd? Zo nee, is het college bereid hier kennis van te nemen en hierop te handhaven?

In februari van dit jaar heeft er een geweldsincident plaatsgevonden in het tunneltje onder de A29 aan de Breslau. Door een gebrek aan beeldmateriaal zijn de vier verdachten moeilijk op te sporen.

  1. Ziet het college, niet alleen door dit incident maar ook door het feit dat de onderdoorgang een belangrijke verbindingsroute is tussen oud-Barendrecht en Carnisselande, mogelijkheden om camera’s te plaatsen in het tunneltje? Zo nee, waarom niet?

Onlangs werden wij op de hoogte gebracht door een omwonende van park Nieuweland die zich ergerde aan de geluidsoverlast van de het vele scooterverkeer in het park, met name in de zomerse periode.

  1. Welke maatregelen kan het college nemen om de geluidsoverlast tegen te gaan?
  2. Wordt er gehandhaafd op het vele scooter rijden op het voetpad? Hoeveel boetes zijn hiervoor uitgedeeld op deze locatie de laatste jaren?

Naar aanleiding van ons wijkbezoek aan de wijk Riederhoek in november 2018 hebben wij vragen gesteld aan het college over door omwonenden ervaren jeugdoverlast; Uit de beantwoording blijkt het college hiervan niet op de hoogte te zijn, omdat zij hierover geen melding hebben ontvangen.

  1. Is het college bereid om hier vanaf nu (extra) te gaan handhaven op overlast en gevaarlijke verkeerssituaties? Zo nee, waarom niet?

In dezelfde antwoordbrief wordt aangegeven dat het college vanwege ‘discomfort voor fietsers’ geen enkele aanpassingen aan het Riederpad wenst uit te voeren, ondanks dat er al een aantal ongelukken met hardrijdende scooters hebben plaatsgevonden.

  1. Is het college met EVB van mening dat veiligheid, zeker gezien de voorgeschiedenis aan het Riederpad, boven fietscomfort staat?
  2. Welke aanpassingen aan het Riederpad zijn mogelijk die de veiligheid bevorderen, maar het discomfort voor fietsers niet dusdanig beïnvloeden dat er een ontmoediging voor fietsers ontstaat?

We zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: