Schriftelijke vragen omtrent Programma Vullen of Voeden

Barendrecht, 30-04-2019

Betreft: Schriftelijke vragen omtrent Programma Vullen of Voeden

Geacht college,

Het vorige college heeft met enthousiasme en daadkracht het initiatief “Vullen of Voeden” in Barendrecht geïntroduceerd en bij sportclubs onder de aandacht gebracht. Het krijgt landelijk steeds meer bekendheid. Dat is hard werken en vereist veel overtuigingskracht. De kantinebeheerder ziet vaak veel beren op de weg. Extra inkoop, gaat het wel verkopen, ruimtegebrek, het is al zo druk met vrijwilligers. Slechts een greep uit de begrijpelijke kanttekeningen.

De gemeente Barendrecht zag duidelijk het belang van het promoten van gezonde voeding en heeft zich daarom als eerste gemeente in Nederland officieel verbonden aan Vullen of Voeden. Daar was de gemeente terecht trots op. Zeker omdat het ook goed past bij Barendrecht, de bakermat van de Nederlandse groente- en fruithandel. De gemeente tekende een overeenkomst met Vullen of Voeden en spraken af dat zij in Barendrecht minimaal 80% van onze sportkantines aan de gezonde producten wil krijgen. De gemeente sprak af sportverenigingen samen met Vullen of Voeden daarbij te willen helpen.

Een mooi voorbeeld van hoe het initiatief Vullen of Voeden kan werken werd zichtbaar bij de verkiezing tot meest gezonde kantine van Barendrecht. CAV Energie werd de glorieuze winnaar en zou de katalysator worden voor de andere Barendrechtse sportclubs.

EVB constateert echter dat het initiatief onder het huidige college niet de aandacht en steun krijgt zoals deze in de overeenkomst is afgesproken. Er is vrijwel geen zichtbare inzet door het college op dit initiatief en er is nauwelijks of vrijwel geen samenwerking en contact meer met de initiatiefnemers en andere partner in de overeenkomst.

De fractie van EVB heeft daarom de volgende vragen:

  1. Hoe komt het dat de huidige situatie is ontstaan en wat is hiervan de reden?
  2. Wat is de reden dat het huidige college dit mooie initiatief conform de overeenkomst niet doorpakt?
  3. Deelt het college de opvatting van EVB dat een overeenkomst tussen 2 partijen inzet vraagt van beide partijen? Indien ja, wat is de reden dat er momenteel vrijwel geen inspanning wordt gedaan om de beoogde doelstelling te realiseren (80% gezonde en bewuste kantines) in samenwerking met de sportclubs van Barendrecht?
  4. Is het college zich bewust van de situatie, gemotiveerd om de overeenkomst na te leven en datgene te doen wat is toegezegd middels de getekende overeenkomst? Zo ja, kan het college dan toezeggen om samen met de initiatiefnemers en de sportclubs van Barendrecht de samenwerking weer te voorzien van de nodige inspanning en energie? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van EVB,

Met vriendelijke groet,

Willem Booij


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Klik hier voor bijbehorende bijlage