Schriftelijke vragen nieuwe jongerenontmoetingsplaats Vrijenburglaan

Bronvermelding foto: https://vl-nieuws.nl/

Barendrecht, 25 maart 2019.

Betreft: Schriftelijke vragen nieuwe jongerenontmoetingsplaats Vrijenburglaan

Geacht college,

Op 21 maart jl. las onze fractie dat er een jongerenontmoetingsplaats (JOP) geplaatst zal gaan worden aan de Vrijenburglaan, tegenover de Giraffenburg. Uit gesprekken die wij daags daarna met bewoners van de Giraffenburg hebben gevoerd, blijkt dat zij hierover niet zijn geïnformeerd. Ook maken zij zich zorgen over overlast die hierdoor kan ontstaan. De fractie van Echt voor Barendrecht wil dat de zorgen van omwonenden worden weggenomen en wij hebben hieromtrent enkele schriftelijke vragen.

  1. Waarom is er gekozen voor een JOP in een zeer kinderrijke woonwijk?
  2. Waarom zijn omwonenden niet geïnformeerd over de komst van de JOP?
  3. Op andere plekken in de wijk wordt overlast van hangjongeren ervaren. Hoe correspondeert de ervaren overlast met het plaatsen van een JOP in de Vrijenburglaan?
  4. Welke andere plekken zijn als mogelijk geschikte locatie voor het plaatsen van de JOP overwogen?
  5. Is het college voornemens om meer JOP’s te plaatsen in Barendrecht, zo ja waar? En is het college dan bereid om omwonenden hierover actief te informeren?

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: