Schriftelijke vragen n.a.v. aanpassingen recreatiegebied Oude Maas

Voormalig strandje langs Oude Maas

Barendrecht, 21 juli 2019

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding van aanpassingen recreatiegebied Oude Maas

Geacht college,

Onlangs heeft EVB geconstateerd dat er ingrijpende maatregelen zijn genomen aan een idyllisch stukje recreatiegebied langs de Oude Maas. Het betreft het kleine strandje dat is volgestort met grote betonblokken.

 

 (afb.: voormalig strandje langs Oude Maasoever)

EVB heeft hierover de navolgende vragen:

  1. Waarom en door wie is het strandje langs de oude maas recent volgestort met grote stenen?
  2. op welke wijze is het college bij deze ingreep betrokken geweest?
  3. Wij hebben hier tot op heden niets over gelezen: wanneer en op wat voor wijze is over deze ingreep gecommuniceerd?
  4. De ingreep – wat de reden ook is – heeft een mooi stukje recreatiegebied, een mini strandje, verpest. Was het niet mogelijk geweest om deze ingreep minder rigoureus te laten plaatsvinden? Met behoud van de recreatiewaarde? Graag toelichting.

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Lennart van der Linden


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: