Schriftelijke vragen naar aanleiding wijkbezoek EVB aan Nieuweland


Barendrecht, 6 maart 2020

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding wijkbezoek EVB aan Nieuweland 4, 5 en deels 1

Geacht college,
Recent bezocht Echt voor Barendrecht de wijk Nieuweland 4,5 en deels 1 om met bewoners in gesprek te gaan over de leefbaarheid in hun woon- en leefomgeving. De inwoners gaven aan in algemene zin tevreden te zijn over de wijk. Daarnaast plaatsten zij opmerkingen over zaken waar zij minder of niet tevreden zijn.

Er werden veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het afvalbeleid en onderhoud buitenruimte. Verder waren er nogal wat vragen over verlichting. Onderstaand hierover een aantal specifieke vragen.
In toenemende mate ontvangt onze fractie namelijk klachten over slechte, dan wel niet werkende verlichting in de openbare ruimte. Dit leidt volgens een groot aantal inwoners specifiek tot onveilige verkeerssituaties als ook tot een algemeen gevoel van onveiligheid. Tijdens ons wijkbezoek aan Nieuweland werden door de inwoners als onveilig vanwege slechte verlichting de onderstaande locaties genoemd:
• Onveilige verkeerssituatie kruising Voordijk / Ouvertureweg door slechte verlichting.
• Speelpleintje Operastraat is slecht verlicht.
• Veel parken in Barendrecht zijn ’s nachts slechts verlicht en daarom gevaarlijk om doorheen te fietsen. Vooral park Buitenoord en park bij de BVV.
• Park Nieuweland slecht verlicht ’s avonds.
• Verlichting kunstwerk plas Strausslaan defect.

Onze vragen hierover:
1. Is het gevoel van onveiligheid bij inwoners door slechte verlichting bekend bij het college?
2. Zo ja, wat is het beleid van het college in deze en wat doet het college om deze klachten weg te nemen?
3. Hoeveel klachten van inwoners betrekking hebbend op slechte verlichting zijn, gemeten vanaf 2019, binnengekomen bij de gemeente?
4. Hoe heeft de gemeente deze klachten afgehandeld?
Sinds 2019 bestaat in de begrotingscyclus -door ombuigingen/bezuinigingen- de reserve openbare verlichting niet meer.
5. Is er volgens het college een relatie tussen -het vanwege ombuigingen/bezuinigen- opheffen van de reserve openbare verlichting en het toenemend aantal klachten over de openbare verlichting. Zo ja, vindt het college dit acceptabel? Zo nee, graag een toelichting?

Wij zien uw beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijk groet,
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Dick Heijboer, fractiesecretaris


Share this: