Schriftelijke vragen naar aanleiding EVB wijkbezoek Meerwede Zuid-West

Barendrecht, 1 oktober 2019

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding EVB wijkbezoek Meerwede Zuid-West

Geacht college,

Recent bezocht Echt voor Barendrecht Meerwede Zuid-West om met bewoners in gesprek te gaan over de leefbaarheid in hun woon- en leefomgeving.

Te hard rijden Schildmeer
Bewoners geven aan dat er regelmatig te hard wordt gereden aan het Schildmeer. Zij zouden daarom graag zien dat er drempels of obstakels worden toegevoegd aan de weg, zoals in enkele omliggende straten wel het geval is. Bewoners plaatsten eerder al op eigen initiatief een verkeersmaatje, maar die werd vervolgens gestolen, aldus de bewoners.

1. Welke mogelijkheden ziet het college om het Schildmeer te voorzien van verkeersnelheid beperkende maatregelen?
2. Is het Schildmeer opgenomen in het rapport Uitvoeren SSK-Ramingen 30km/h maatregelen dd. 9 augustus 2018 in opdracht gemeente Barendrecht? Zo nee, waarom niet?

Overhangend groen rondom onoverzichtelijke kruispunten
In maart 2019 stelde EVB vragen omtrent overhangend groen rondom gevaarlijke kruisingen (kenmerk 55307, vraag 7) aan de Avenue Carré en Avenue Carnisse. Uit de beantwoording bleek dat de RET de verantwoordelijkheid draagt voor het snoeien van overhangend groen rondom de trambaan en dat de gemeente indien nodig te hulp schiet.

Bewoners geven aan dat er nog steeds sprake is van onoverzichtelijke kruisingen als gevolg van overhangend groen. Hoewel het lastig te meten is wat de gevolgen daarvan precies zijn, is het een feit dat op 5 mei en 3 september jongstleden ernstige ongelukken plaatsvonden rondom de trambaan, waarbij in beide situaties een tram in botsing kwam met een auto.

EVB heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel en heeft daarom nogmaals een vraag over dit onderwerp.

3. Kan het college bovengenoemde situatie aankaarten bij de RET, of zelf initiatief nemen om bovengenoemde locatie overzichtelijker te maken middels snoeiwerkzaamheden? Zo ja op welke termijn, zo nee waarom niet?

Voorrangsweg Avenue Carnisse / Avenue Carré
Avenue Carnisse en Carré zijn verkeerstechnisch ingericht met gelijkwaardige kruispunten. Meerdere bewoners geven aan dat dit onnatuurlijk aanvoelt en daardoor verwarrend werkt. EVB wil inzicht of de verkeersveiligheid vergroot wordt indien de Avenue Carnisse, de Avenue Carré of juist één van de kruisende straten (Zuidersingel of Noordersingel) wordt ingericht als voorrangsweg.

4. Kan het college een verkeerstechnische inschatting geven wat de gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid indien de Avenue Carnisse en de Avenue Carré, of de daarop kruisende wegen (Noordersingel en Zuidersingel) ingericht zouden worden als voorrangswegen?

Speelpleintje Heegermeer / Gooimeer
Tussen de Gooimeer en de Heegermeer ligt een groot speelpleintje(afb.1&2). Ondanks de ruimte heeft dit speelpleintje relatief weinig speeltoestellen. EVB ziet daardoor mogelijkheden om dit speelpleintje te voorzien van nieuwe toestellen.

afb. 1: Speelpleintje gezien vanaf Gooimeer

afb. 2: Speelpleintje gezien vanaf Heegermeer

5. Deelt het college de mening van EVB dat er op dit speelpleintje ruimte genoeg is voor meer speeltoestellen? Zo ja, is daar budget voor? Op welke termijn zou het speelpleintje kunnen worden voorzien van meer speeltoestellen? Zo nee, waarom niet?

Brug Zoommeer / Zuidersingel
De brug die de Zoommeer verbindt met de Zuidersingel (afb.3) verkeert momenteel in verpauperde staat. EVB is met de bewoners van mening dat de brug een schoonmaakbeurt en wellicht een likje verf nodig heeft.

afb. 3: Brugleuning Zoommeer / Zuidersingel

6. Deelt het college de mening van EVB en de inwoners en ziet het college dan ook de aanleiding en mogelijkheden om bovengenoemde brug te voorzien van een onderhoudsbeurt? Zo ja, op welke termijn kunnen deze werkzaamheden uitgevoerd worden? Zo nee, waarom niet?

Toevoeging bomen aan de Drontermeer
Langs de Zuidersingel staan tot tevredenheid van EVB en de inwoners veel bomen. Opvallend is echter een kaal stukje t.h.v. de Drontermeer, waar geen bomen meer staan (afb.6). EVB zou graag zien dat dit stukje ook wordt opgevuld met bomen.

afb.6: Ruimte voor toevoeging bomen Zuidersingel (gezien vanaf Drontermeer)

Overlastgevende hangjongeren speelpark Riederhoek
Een bewoner vertelt ons dat zijn dochter is lastiggevallen en geïntimideerd door jongeren op het speelpark Riederhoek / Meerwede (afb.7). Vanwege deze schokkende gebeurtenis mijdt zij nu ’s avonds deze plek.

Ook tijdens ons wijkbezoek aan Riederhoek ontving EVB geluiden van misstanden rondom deze plek. Uit de beantwoording op die vragen bleek dat de gemeente geen weet heeft van meldingen omtrent overlast (41007, vraag 7).

7. Kan het college aangeven welke acties er zijn ondernomen naar aanleiding van onze eerdere vragen hierover?
8. Deelt het college met EVB de mening dat, gezien deze en de eerdere melding, extra toezicht houden rondom deze locatie een hoge prioriteit vereist? Zo ja, hoe en wanneer kan dit tot uitvoering worden gebracht? Zo nee, waarom niet?

afb. 7: Speelpark Riederhoek / Meerwede

Wandelpad Randmeer / Meerwedesingel
Het wandelpad achter de woningen aan de Randmeer en naast de woningen aan de Meerwedesingel is behoorlijk verzakt (afb.8). Bewoners vragen zich af of dit weer kan worden opgehoogd.

afb.8: verzakkingen Randmeer / Meerwedesingel

9. Klopt het dat dit gemeentegrond betreft? Zo ja, deelt het college dan de mening van EVB dat de grond hier dient te worden opgehoogd? Zo ja, op welke termijn kan dit worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: