Schriftelijke vragen n.a.v. wijkbezoek Meerwede Noord

Barendrecht, 21 november 2019

Betreft: Schriftelijke vragen naar aanleiding van wijkbezoek Meerwede Noord EVB op 12 oktober

Geacht college,

EVB bezocht recentelijk de wijk Meerwede Noord. De inwoners van deze wijken gaven over het algemeen aan tevreden over hun wijk te zijn. Ondanks deze tevredenheid gaven bewoners ook een aantal zorgpunten aan.

Naar aanleiding van gesprekken met deze inwoners heeft EVB voor nu een aantal specifieke schriftelijke vragen:

Zebrapaden Avenue Carnisse
Bewoners geven aan dat het aan de Avenue Carnisse, ter hoogte van tramhalte Meerwede voor , met name oudere, voetgangers soms gevaarlijk is om over te steken, omdat auto’s geneigd zijn om door te rijden.
EVB is van mening dat de aanleg van zebrapaden deze oversteekplek veiliger zou maken.

1. Deelt het college deze mening? Zo ja, zijn er mogelijkheden om op deze kruising zebrapaden te realiseren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Afb 1 : Oversteekplaats tramhalte Meerwede

Verkeerssituaties Noordersingel
De Noordersingel heeft een aantal T-splitsingen, zoals te zien is in afb. 2 en 3. De vertakking aan de Noordersingel (afb. 3) is wél voorzien van een voorrangsbord, maar bij de andere T-splitsingen (zoals afb. 2) is dit niet het geval.

Afb.2: T-splitsing Noordersingel / Noordersingel: Wel een voorrangsbord

Afb.3: T-splitsing Elzenwede / Noordersingel: Geen voorrangsbord.

2. Waarom staat er bij sommige T-splitsingen aan de Noordersingel geen voorrangsborden geplaatst?
3. EVB is van mening dat deze situatie onduidelijk is. Deelt het college deze mening? Zo ja, ziet het college mogelijkheden om de verkeerssituatie duidelijker en veiliger te maken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Bewoners geven aan dat aan de Noordersingel, waar een bruggetje voor fietsers / wandelaars en de weg elkaar kruisen, zich veel gevaarlijke situaties voordoen (afb.4). Aan het einde van de autoweg doet zich deze situatie minder voor het beter, vanwege afremmend snelverkeer. Echter, op het weggedeelte bij afb. 4 wordt veel te hard gereden.
4. Ziet het college mogelijkheden ziet het college van B&W om deze oversteek verkeersveiliger te maken? Zo ja, welke? En op welke termijn kunnen aanpassingen worden verwacht? Zo nee, waarom niet?

Afb.4: Bruggetje Noordersingel ter hoogte van Lijsterbeswede

Omdat er in het verleden geklaagd is over te weinig verlichting op de oversteek bij Carnisse Haven / Avenue Carnisse, zijn er extra lantaarnpalen geplaatst. Het geheel ziet er zeer onafgewerkt uit. Met een losse draad van de ene naar de andere paal. Dit is op vier plaatsen het geval (afb.5).

5. EVB is van mening dat deze afwerking geenszins voldoet aan kwalitatief hoogwaardige buitenruimte. Deelt het college deze mening? Zo ja, wat zijn de mogelijkheden om de loshangende bekabeling netjes weg te werken op een kwalitatief hoogwaardige manier? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Afb. 5: Avenue Carnisse / Noordersingel

Bomen Voordijk
Aan de oostelijke kant van de Voordijk zijn recent, vanwege slechte conditie, een aantal bomen gekapt. Bewoners aan de westelijke kant van de Voordijk geven aan dat de bomen aan de westelijke kant ook in slechte conditie verkeren met gevaarlijke situaties, zoals afgebroken takken, tot gevolg.

6. Wanneer zijn de bomen aan de westelijke kant voor het laatst geïnspecteerd en wat was hiervan de conclusie?
7. Is er duidelijkheid wat de onderhoudsplanning is voor deze bomen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: