Schriftelijke vragen mogelijke uitbuiting arbeidsmigranten in Barendrecht

Barendrecht, 5 april 2019

Betreft: schriftelijke vragen mogelijke uitbuiting arbeidsmigranten in Barendrecht

Geacht college,

Recent heeft Echt voor Barendrecht via een artikel van NRC kennisgenomen van een signaal dat er sprake zou zijn van uitbuiting van arbeidsmigranten in Barendrecht en andere gemeenten: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/29/hoe-de-arbeidsmigranteen-melkkoe-werd-a3955114. Het betreft met name arbeidsmigranten uit Oost-Europa die werkzaam zijn in de AGF-sector.

Het is EVB niet ontgaan dat er op provinciaal niveau in Zuid-Holland onderzoek gedaan gaat worden naar de huisvesting van arbeidsmigranten. Als lokale partij zijn we echter benieuwd wat het college ons nu al kan bieden aan informatie en/of inzichten. Ook gaan onze vragen over meer dan slechts huisvesting.

Namens mijn fractie stel ik n.a.v. de berichtgeving de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de situatie zoals beschreven in het bijgevoegde artikel? Is hier bij uw weten sprake van in Barendrecht? Zo ja, wat is uw kijk hierop? Zo nee, met welke reden heeft u nog geen kennis genomen van de situatie?
  2. Met welke termen zou u, indien er daadwerkelijk sprake is van de geschetste situatie in Barendrecht, de situatie beschrijven? Denkt u aan termen als uitbuiting en ondermijning?
  3. Op welke wijze worden deze arbeidsmigranten in de Barendrechtse maatschappij geplaatst? Zou u dit definiëren als mensenhandel?
  4. Zijn er in Barendrecht uitzendbureaus actief die mensen werk laat uitvoeren dat niet aan de regels in de arbeidsovereenkomst voldoet (Barendrechts voorbeeld in NRC-artikel: 16 uur per dag werken bij drie graden Celsius)? Aanvullend: zijn dit tevens bedrijven die hun werknemers diverse onwettige boetes opleggen, naast dat ze andere wetsovertredingen begaan?
  5. Zijn er in Barendrecht individuen of organisaties actief die arbeidsmigranten huisvesten onder problematische woonomstandigheden?
  6. Wat doet de gemeente Barendrecht zelfstandig en i.s.m. andere gemeenten met een grote AGF-sector en maatschappelijke partners om acceptabele arbeids- en huisvestingsomstandigheden te realiseren voor werknemers?
  7. Hoe beoordeelt het college de handelingskracht en handelingsbekwaamheid van gemeente Barendrecht om onderwerpen als dit het hoofd te bieden? Ligt de regie momenteel bij gemeente Barendrecht of bij de mensen en organisaties die zich mogelijk schuldig maken aan laakbaar en/of strafbaar handelen t.o.v. arbeidsmigranten?

We zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt Voor Barendrecht

Richard Carlebur


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: