Schriftelijke vragen met betrekking tot ‘Veilig Thuis’

Barendrecht 4 december 2016 anita

Geachte wethouder,

Op 23 november 2016 ontving de gemeenteraad van Barendrecht een brief van wethouder Monhemius over de actuele stand van zaken Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.
In de brief worden de actuele cijfers instroom Veilig Thuis per maand en uitgesplitst (Advies, Melding, Tijdelijk huisverbod, Politiezorgmelding en Politiemelding A/I) opgesomd.

Vragen:
– Kunt u een opsomming geven van de cijfers over dezelfde periode en op dezelfde manier uitgesplitst, over uitsluitend de gemeente Barendrecht?
– Kunt u aangeven hoeveel van de Barendrechtse meldingen daadwerkelijk in behandeling zijn genomen?

Heden avond, 4 december 2016, was er in de uitzending van De monitor te zien dat wethouder de Jonge van Rotterdam betoogde dat er te weinig gemeld wordt door scholen bij een vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing. Scholen op hun beurt (Rotterdam en Oud-Beijerland) uitten hun zorgen over de manier waarop Veilig Thuis omgaat met de meldingen;

– Er wordt niet teruggekoppeld naar de scholen wat er met de melding gedaan is.
– Er wordt gevaarlijk laat gehoor en aandacht gegeven aan de melding.
– Scholen voelen zich niet serieus genomen door Veilig Thuis in hun expertise op het gebied van omgaan met kinderen.

islazwolle
copyright Stichting Praat

Dit zijn redenen waarom scholen huiverig kunnen zijn/worden om tot melding bij Veilig Thuis over te gaan.
Bij wederhoor door de Monitor bleek Veilig Thuis zich niet te herkennen in dit beeld.

Vragen:
– Hoeveel meldingen zijn er in 2016 tot nu toe door Barendrechtse scholen gedaan bij Veilig Thuis?
– Hoelang was de tijd tussen de meldingen en de behandeling van de meldingen?
– Werd in alle gevallen naar scholen teruggekoppeld dat de melding in behandeling was genomen en op welke manier dat vorm kreeg?
– Krijgt u signalen, of heeft u signalen gekregen vanuit de Barendrechtse scholen dat Veilig Thuis niet adequaat met de meldingen omgaat?
– Herkent u het beeld zoals de Rotterdamse wethouder dit schetst voor Rotterdam, voor meldingen door Barendrechtse scholen?
– Kunt u een beeld schetsen over de samenwerking tussen de Barendrechtse wijkteams en Veilig Thuis?
– Kunt u dit beeld onderbouwen met cijfers?
– Zijn de Barendrechtse wijkteams tevreden over de samenwerking met- en het adequaat handelen door Veilig Thuis?

Bij voorbaat dank voor uw schriftelijke beantwoording!
Met vriendelijke groet,
Anita van Ewijk
Fractie EVB

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.