Schriftelijke vragen m.b.t. medische dataverwerking

Bronvermelding foto: https://www.vvaabusinessschool.nl/interview-peter-sprenger-medische-data/

Barendrecht, 8 april 2019

Betreft: schriftelijke vragen m.b.t. medische dataverwerking

Geacht college,

Echt Voor Barendrecht heeft vragen over de verwerking van medische gegevens n.a.v. de navolgende artikelen: https://www.ad.nl/binnenland/data-honderdduizenden-patienten-in-stilte-naar-google-verhuisd~af1950a9/ & https://www.ad.nl/binnenland/ook-jouw-medische-data-liggen-nu-bij-google~abcb3f6a/

Barendrecht is zoals u weet een gemeente in de nabijheid van Dordrecht en Rotterdam. Die steden verkeren in de blijde positie meerdere toonaangevende ziekenhuizen in haar stad gevestigd te hebben. Vele Barendrechters zijn of waren patiënt in deze ziekenhuizen.

Een goede relatie tussen patiënt en zorgverlener berust in belangrijke mate op een onderlinge vertrouwensband. Een patiënt moet zich vrij en veilig voelen om gevoelige, persoonlijke informatie te delen. Een zorgverlener moet zich vrij en veilig voelen om o.b.v. de door hem of haar opgedane studie- en werkervaring behandelend op te treden om preventie en/of genezing van de patiënt vorm te geven. De digitalisering van de zorg heeft voordelen, maar ook nadelen. Naar nu blijkt zijn er de nodige vraagtekens en risico’s verbonden aan de gehanteerde verwerkingsmethoden van medische gegevens in Nederland. Namens mijn fractie stel ik de volgende vragen:

  1. De medische gegevens van patiënten zijn terecht geanonimiseerd, al hebben databedrijven mogelijkheden om te deanonimiseren. Desalniettemin: weet u of er mogelijk Barendrechters getroffen zijn door de in het artikel genoemde verwerkingsmethoden van medische gegevens? Bijvoorbeeld door contracten van databedrijven met zorgverzekeraars?
  2. De Amerikaanse wetgevende macht heeft op 23 maart 2018 de zogeheten Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) in werking laten treden. Deze wet is opgesteld i.s.m. meerdere grote ‘techbedrijven’. Hoe beoordeelt u deze wet? De CLOUD Act botst met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bent u bereid om een beschermingsregeling op te stellen voor Barendrechters en Barendrechtse organisaties?
  3. Gelet op dat het delen van deze informatie kan leiden tot het aanpassen van zorgtarieven zoals de eigen bijdrage, hacken van gezondheidsgegevens en gedragsduwtjes (Engels: ‘nudging’) middels algoritmes: ziet u de beschreven situatie als een mogelijke bedreiging van de volksgezondheid? Bent u bereid om Barendrechters te informeren, zoals in uw eigen collegeprogramma te lezen valt, o.b.v. kernwoorden als samen, samenleving, samenwerken, samenhang, samenspel en varianten hierop?

We zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt Voor Barendrecht

Richard Carlebur


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: