Schriftelijke vragen kosten gemeenschappelijke regelingen


Barendrecht, 14 juli 2020

Betreft: Vragen over kosten verbonden partijen 

Geacht college,

Mijn fractie heeft afgelopen raadsvergadering een amendement ingediend, om onderzoek te verrichten naar het terugbrengen van het aantal (niet-wettelijke) gemeenschappelijke regelingen met als doel kostenbesparing. Dit amendement is met de kleinst mogelijke meerderheid helaas verworpen. Maar mijn fractie gaat niet bij de pakken neerzitten en nu zelf wat aanvullend onderzoek verrichten. Daarvoor hebben we wel informatie nodig, daarom hebben wij de navolgende vragen:

1. Kan het college een in een tabel gespecificeerd totaaloverzicht geven van alle gemeenschappelijke regelingen waarin momenteel wordt deelgenomen, waarbij tenminste informatie wordt verschaft over:
• Of de regeling wettelijk / niet wettelijk is;
• Wat het aandeel in de gemeentebegroting in euro’s is, dat jaarlijks direct vanuit de gemeentebegroting aan deze GR wordt betaald;
• Een inschatting van de totale besteding aan ambtelijke capaciteit in uren per jaar aan deze Gemeenschappelijke Regeling (direct en/of via de BAR-organisatie);
• Het gemiddelde uurtarief aan kosten dat hierbij past;
• Een inschatting van de totale besteding aan bestuurlijke capaciteit in uren per jaar aan deze Gemeenschappelijke Regeling;
• Het gemiddelde uurtarief aan kosten dat hierbij past;

2. De GR BAR-organisatie heeft net als alle Gemeenschappelijke Regelingen een aparte P&C cyclus, die bovenop de P&C cyclus komt van de deelnemende gemeenten. Daar gaat veel tijd, energie en kosten inzitten. Kan het college specificeren wat de totale kosten (ambtelijk en externe kosten) zijn van het uitvoeren van de P&C cyclus van de BAR-organisatie? Dit betreft dus onder meer:
• De kosten van het voeren van een separate (financiële) administratie;
• Het opstellen van tussenrapportages;
• Het opstellen van een jaarrekening;
• De controle van deze jaarrekening;
• Het opstellen van een begroting;
• De totale extra fiscale kosten, die zijn ontstaan vanwege transacties tussen de GR BAR-organisatie en de deelnemende gemeente Barendrecht, die er niet zouden zijn als we niet in deze GR zouden deelnemen;

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Lennart van der Linden


Share this: