Schriftelijke vragen kindermishandeling t.g.v. coronamaatregelen

Bron: humo.be


Op mondelinge vragen namens mijn fractie tijdens de commissievergadering van 11 januari jl. gaf de portefeuillehouder Jeugdhulp onder andere aan dat er tijdens de eerste lockdown weinig meldingen van kindermishandeling waren in Barendrecht. En dat het aantal gedurende de tweede lockdown oploopt en daardoor extra aandacht vraagt.

Het instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden heeft op 13 januari 2021 een tweede editie gepubliceerd van het rapport ‘Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown’. De fractie van Echt voor Barendrecht heeft naar aanleiding hiervan de navolgende vragen:

schriftelijke-vragen-EVB-kindermishandeling-in-Barendrecht-t

Share this: