Schriftelijke vragen jongerenwoningen


Barendrecht, 29 april 2020

Betreft: Schriftelijke vragen jongerenwoningen

Geacht college,

Naar aanleiding van de oriënterende commissievergadering ruimte van 5 november 2019 en de aanhoudende behoefte aan betaalbare (jongeren)woningen heeft EVB een aantal vragen.

Echt voor Barendrecht heeft het college een aantal voorbeelden gegeven van locaties die onderzocht kunnen worden voor betaalbare woningen in Barendrecht. Tijdens de vergadering werd ook het kavel achter het aardwarmtestation van Eneco benoemd. Het college achtte dit een interessante locatie, waar wel moest worden onderzocht of woningen passen binnen de dijkenvisie en zo nee, hoe hier van kon worden afgeweken. Inmiddels is het alweer bijna een half jaar geleden en is er nog geen vervolg gekomen.

1. Wat is de stand van zaken van deze locatie? Is inmiddels bekend of hier woningen kunnen worden gerealiseerd? Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?

2. Zijn er naast de gegeven locaties in de presentatie inmiddels andere locaties bekend waar betaalbare woningen kunnen worden gerealiseerd?

Tijdens de presentatie is benoemd dat er 21 betaalbare woningen worden gerealiseerd aan de 2e Barendrechtseweg en 8 appartementen aan de Middenbaan. Realisatie van woningen aan de Middenbaan waren gepland voor eind 2020, appartementen aan de 2e Barendrechtseweg voor minimaal begin 2021.

3. Lopen deze projecten nog op schema?

Tevens heeft wethouder Proos in december 2019 laten weten dat er een aanjaagplan wordt opgezet om ontwikkelaars te verleiden om jongerenwoningen te realiseren. De opzet hiervan zou in het eerste kwartaal van 2020 worden gepresenteerd. Tot op heden is hierover niets bekend gemaakt.

4. Waarom is er nog geen opzet van het aanjaagplan bekend gemaakt?

5. Kan het college de opzet en inmiddels ook de resultaten van het aanjaagplan presenteren?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Jonathan Vrijman


7147

Share this: