Schriftelijke vragen inzake werken-in-uitvoering in Havenkwartier

Kunstwerk Havenhoofd

Barendrecht, 24 juni 2019

Schriftelijke vragen inzake werken-in-uitvoering in de wijk Havenkwartier

Geacht college,

In de wijk Havenkwartier vindt momenteel een flinke aanpassing plaats van het straatwerk, ter hoogte van de Vederhaven.

Vanuit de wijk en betrokken buurtbewoners heeft Echt voor Barendrecht een aantal op- en aanmerkingen ontvangen op de werken-in-uitvoering. En wel de volgende:

Proces

 1. Wat was de planning van deze werkzaamheden, zowel qua aanvangstijd, duur en eindtijd?
 2. Hoe is de buurt over deze werkzaamheden, waardoor een deel van de straat/wijk langere tijd niet (goed) bereikbaar is, geïnformeerd?
 3. Van buurtbewoners op korte afstand hebben wij vernomen dat zij niet (per post) geïnformeerd zijn. Wat was de verspreidingskring van de correspondentie?

Techniek
Opvallend aan een deel van de uitgevoerde werkzaamheden, is dat een significante ophoging van het straatniveau heeft plaatsgevonden. Daarover hebben we een aantal vragen:

 1. Waarom is hetzelfde straatwerk profiel aangehouden?
 2. Waarom is het straatwerk niet ‘op 1 oor’ gelegd, richting de groenstrook met daarin de kolken en bandenlijn? Wat is het verschil in kosten?

De aanpak onder vraag 5 had er ons inziens toe geleid dat het asfalt op het fietspad (dat in goede staat verkeerd) niet had hoeven te worden aangepakt, thans moet dat wel gebeuren;

 1. Waarom heeft het college opdracht gegeven tot het verwerken van zulke grote hoogteverschillen? En hoe kijkt het college aan tegen de ‘drempel’ die daardoor gecreëerd wordt, specifiek ook de kolken in de drempel?

In het kader van klimaatadaptie: water gaat naar het laagste punt. Dat is op locatie nu dus een meter na de drempel. En niet zoals de uitvoering doet denken: in de (kolken van de) drempel.

 1. Door deze wijze van uitvoering blijft er toch altijd water staan?
 2. Hoe ziet het college de grote hoogte verschillen in relatie met omringende straten? Was dit gepland? Is het de bedoeling dat alle straten worden verhoogd? Zo ja, wat is de planning hiervan en wat gaat dit kosten?
 3. Hoe ziet het college de hoogteverschillen tussen straat en fietspad(en)?
 4. Indien de hoogte specifiek alleen geldt voor het huidige stuk straat dat is vernieuwd, wat vindt het college dan zelf van de aansluiting van de hoogteverschillen? Zowel praktisch als visueel in de wijk?

Normaliter wordt bij dergelijk ‘groot’ onderhoud aan een straat gekeken of er ‘werk met werk’ kan worden gemaakt.

 1. In hoeverre heeft het college overwogen om dat te doen met de lantaarnpalen op dit stuk? Er zijn er namelijk een aantal die behoorlijk scheef staan of krom zijn gereden.
 2. Betreffende het aan halen van het nieuwe straatwerk naar bestaande fietspad: Hoe denk het college dit netjes te gaan oplossen zonder rare percentage in het fietspad?

Wij zien uw reactie met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dick Heijboer

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: