Schriftelijke vragen inzake parkeerhaven bij ondergrondse afvalcontainers

Barendrecht, 1 juli 2019

Schriftelijke vragen inzake parkeerhaven bij ondergrondse afvalcontainers

Geacht college,

Van bewoners ontvingen wij de volgende opmerking:

‘Aan de Dudokdreef, ter hoogte van de Voordijk, staan drie ondergrondse afvalcontainers (zie afb.1&2). Bij deze plaats is een parkeerhaven die doorgaans gebruikt wordt door personen die gebruik maken van de afvalcontainers. Echter wordt deze parkeerhaven ook gebruikt als parkeerplaats door personen die niet hun afval komen wegbrengen (zie afb.3). Hierdoor staat er op deze plek geregeld een auto voor langere tijd geparkeerd, met als gevolg dat inwoners hun auto elders moeten parkeren en daardoor een stuk verder moeten lopen met soms zware vuilniszakken.’

Bovenstaande lijkt Echt voor Barendrecht niet de bedoeling. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college met EVB van mening dat de hierboven omschreven parkeerhaven primair bedoeld is ter ondersteuning van inwoners die hun afval komen deponeren in de ondergrondse containers?
  1. Hoe kijkt het college aan tegen het voorstel om de parkeerhaven dusdanig in te richten dat bewoners die per auto hun afval komen aanbieden niet meer kunnen stuiten op langparkeerders? Bijvoorbeeld door het in te richten als laden en lossen parkeerplaats (zie afb. 4) of door een gele onderbroken streep op de stoeprand aan te brengen (zie afb.5)
  1. Zijn er in Barendrecht meer van dit soort losse parkeervakken in directe nabijheid van ondergrondse containers die niet zijn voorzien zijn van parkeertijd beperkende inrichting?
  1. Wanneer u niet voornemens bent deze, en eventuele meerdere parkeerhavens in Barendrecht, in te richten als laad- en losplaats, hoe rijmt u dit dan met de uitspraak van wethouder Schaap tijdens de commissie Ruimte vergadering van 25 juni jl. om een zo hoog mogelijk service niveau te verlenen aan de inwoners als het gaat om het afval aan te bieden?

 

Afb.1&2: Ondergrondse containers Voordijk / Dudokdreef

Afb.3: Geparkeerde auto (maar niet voor aanbieden afval)

Afb.4: Voorbeeld laden & lossen parkeerplaats

Afb.5: Gele onderbroken streep (Milieupark Zuidersingel)

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Kevin van Bommel


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: