Schriftelijke vragen inzake inzage voorziening wachtgelden collegeperiode 2014-2022

En hier voor het bijbehorende overzicht wachtgelden


Barendrecht, 7 januari 2020

Betreft: Inzage voorziening wachtgelden

Geacht college,

Naast de opsommingen en verklaringen in de jaarrekeningen en begrotingen inzake de voorziening wachtgelden waar zowel de stortingen als ook de onttrekkingen als totaalbedragen binnen de voorziening zijn te monitoren heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de navolgende vraag:

1. Kunt u ons een specificatie van de gebruikers van de wachtgeldregeling alsmede de hoogte van het wachtgeld per gebruiker verstrekken vanaf de gemeenteraadsverkiezingen 2014 tot aan heden?

Vanwege privacy kunnen wij ons voorstellen dat de beantwoording in beslotenheid van de gemeenteraad wordt verstrekt.

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording,

Met vriendelijke groet,

Dick Heijboer,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


En hier voor het bijbehorende overzicht wachtgelden

Share this: