Schriftelijke vragen inzake gezondheidsrisico’s door ziekte van Weil in Zuidpolder


Barendrecht, 7 januari 2020

Geacht college,

Ik schrijf u aan als woordvoerder volksgezondheid van mijn fractie, maar ook als bezorgde Barendrechter die leeft in gezelschap met een hond. Zeer recent werd ik opgeschrikt door dit nieuwsbericht.

Schijnbaar zijn meerdere honden slachtoffer geworden van de ziekte van Weil, met als gevolg ernstige ziekte tot overlijden. De ziekte van Weil wordt verspreid door de urine van ratten.

Namens mijn fractie stel ik de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het nieuwsbericht en wat is daarop uw reactie?
2. Op welke locaties in Barendrecht is de kans op de ziekte van Weil aanwezig en/of groter dan normaal, vanwege welke oorzaken?
3. Ziet u een rol voor de gemeente Barendrecht omtrent de zorgen die zijn ontstaan naar aanleiding van deze berichtgeving bij vele hondenbezitters. Kunt u deze zorgen wegnemen?
4. Bent u bekend met de gevolgen van de ziekte van Weil op mensen, honden en mogelijk andere gezelschapsdieren?
5. Wat zijn de gemeentelijke instrumenten en/of maatregelen om het risico op besmetting te beperken? Op welke wijze gaat u deze inzetten.

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Richard Carlebur
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Share this: