Schriftelijke vragen (hardnekkige) burenoverlast


Echt voor Barendrecht (EVB) heeft aan het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de aanpak van hardnekkige gevallen van burenoverlast, waarvoor ook buurtbemiddeling geen oplossing biedt.

Raadslid Jonathan Vrijman: “Bij woonoverlast van buren kan via de gemeente buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Maar als een van de bewoners niet openstaat voor buurtbemiddeling blijft overlast soms voortduren. Dan blijven omwonenden overlast houden, dat soms zelfs jaren kan duren. De burgemeester heeft sinds 2017 de wettelijke mogelijkheid om bij ernstige woonoverlast in te grijpen. Ik zou graag weten of dit wel gebeurt en wanneer de burgemeester hiertoe overgaat.”

Schriftelijke-vragen-EVB-Burenoverlast

Share this: