Schriftelijke vragen gebruik mierenzuur Cruyffcourt Lagewei

 Barendrecht, 7 maart 2019

Schriftelijke vragen gebruik mierenzuur Cruyffcourt Lagewei

Geacht college,

De fractie van Echt voor Barendrecht werd deze ochtend opgeschrikt door het artikel op BarendrechtNU.nl “Aangifte van mishandeling: Politie onderzoekt gebruik van chemisch middel op speelveld Cruyff Court Lagewei”. Het lijkt erop dat bij het onderhoud van het Cruyffcourt mierenzuur is gebruikt. Tegen de onderhoudsmedewerker is aangifte gedaan bij de politie. De fractie van Echt voor Barendrecht heeft omtrent deze situatie enkele schriftelijke vragen:

  1. In hoeverre is de gezondheid van aanwezigen, waaronder een aantal kinderen, in gevaar geweest tijdens de onderhoudswerkzaamheden bij het Cruyffcourt in de wijk Lagewei?
  2. Waarom is er voor de behandeling van het Cruyffcourt gekozen voor de chemische stof mierenzuur?
  3. Wordt mierenzuur vaker in deze concentratie toegepast bij speeltuinen, trapveldjes, etc.? Zo ja, op welke plekken gebeurt dit?
  4. Kan het college er voor instaan dat bij onderhoud van speeltuinen, trapveldjes en dergelijken geen gebruik meer wordt gemaakt van stoffen die kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor de gezondheid van spelende kinderen?

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman

Kevin van Bommel


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: