Schriftelijke vragen EVB over lerarentekort in Barendrecht

Barendrecht, 28 augustus 2018

Betreft: Lerarentekort Barendrecht in het primair,  voortgezet, beroeps en speciaal onderwijs

Geacht college,

Recent zijn er in de media een aantal artikelen verschenen waaruit blijkt dat het lerarentekort in en rond Rotterdam groot is (zie onder andere Onderwijzers slecht over het land verdeeld, dagblad Trouw van 10 augustus 2018 en De juf kan niet ziek worden, Elsevier Weekblad nr. 33/2018).

De afgelopen maanden heeft EVB diverse signalen opgevangen dat ook in het Barendrechtse onderwijs sprake zou zijn van lerarentekorten. Dit vindt EVB een zorgelijke situatie, temeer aangezien het nieuwe schooljaar inmiddels alweer is begonnen. Het tekort zou o.a. leiden tot openstaande vacatures en tot lessen die verzorgd worden door onbevoegde leraren.

Daarnaast heeft Echt voor Barendrecht vernomen dat veel in Barendrecht woonachtige docenten kiezen voor een baan op een school in Rotterdam, omdat deze gemeente hen een welkomstpremie van 5000 euro en een extra lerarenbeurs voor een opleiding of een cursus geeft.

Echt voor Barendrecht wil dat alle leerlingen in Barendrecht kwalitatief goed onderwijs ontvangen en heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met een lerarentekort in Barendrecht? Zo ja, hoeveel vacatures en welke scholen betreft dit?
  2. Hebben scholen genoeg personele capaciteit om ook eventuele uitval van leraren gedurende het jaar op te vangen?
  3. Hoe vaak is het in het afgelopen schooljaar voorgekomen dat scholen leerlingen naar huis hebben gestuurd of klassen incidenteel of structureel hebben samengevoegd omdat er geen leraren beschikbaar waren?
  4. Hoeveel onbevoegde leraren staan er momenteel voor de klas in Barendrecht en hoeveel waren dit er afgelopen schooljaar? Welke scholen betreft dit?
  5. Ziet het college voor zichzelf een rol weggelegd in het oplossen van het lerarentekort in Barendrecht? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Nicoline Blankenstein- van Heugten

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Lees hier de beantwoording vanuit het college