Schriftelijke vragen EVB over deelauto op parkeerdek NS station

Barendrecht, 3 september 2018

Betreft: deelauto op parkeerdek NS station

Geacht college,

Inmiddels meer dan een jaar geleden maakte de gemeente Barendrecht bekend dat er resultaat werd geboekt op het gebied van duurzame mobiliteit. De gemeente sloot een contract met deelauto-initiatief NRGYZONE (Zie gemeentelijke nieuwsbrief duurzaam energiebeleid van mei 2017, red.). Sindsdien is het op het deelauto front tamelijk stil. Over de resultaten is nog weinig bekend. En dat, terwijl er in de vrije markt diverse alternatieven voor duurzaam vervoer en het delen van auto’s zijn. Denk aan marktleider Greenwheels, met de welbekende rood/groene auto’s.

De EVB-fractie begreep onlangs dat meer dan een jaar geleden tussen deze firma en de gemeente gesprekken hebben plaatsgevonden over de mogelijkheden voor plaatsing van een deel-auto op het stationsdak. EVB juicht dat toe. Het lijkt ons een zeer logische, centrale en goed bereikbare plek om in Barendrecht te starten met autodelen. Concrete resultaten blijven echter uit. Dat is vreemd, want het enige wat nodig is, zijn goede afspraken tussen gemeente, een leverancier en NS en wat daadkracht.

Van de NS is bekend dat zij erg positief staan tegenover deelauto initiatieven als aanvulling op treinstations en graag meewerken. Ook zijn er diverse Barendrechters die actief wachten op een deelauto concept en bereid zijn hun (tweede) auto weg te doen, als dit binnen bereik komt. Kortom: praktische duurzaamheidsmaatregelen. Waar wachten we nog op?

EVB heeft daarom een aantal vragen aan het college van B&W:

  1. Is het college het met ons eens dat deelauto initiatieven voor Barendrecht een positieve invulling zijn van realistisch duurzaamheidsbeleid?
  2. Is het college het met ons eens dat het stationsdak een prima locatie is voor een deelauto voorziening?
  3. Hoe denkt het college over locaties nabij tramhaltes in Carnisselande?
  4. Heeft het college andere locaties op het oog, zo ja, welke?
  5. Is het college ermee bekend dat Greenwheels al meer dan een jaar tevergeefs wacht op besluitvorming vanuit het college, om te komen tot realisatie van een in hun ogen vrij eenvoudig aan te leggen parkeervak? Wat is de reden van de lange wachttijd en wat vindt het college hiervan?
  6. Is het college bereid om slagvaardig werk te maken van het realiseren van zo’n deelauto voorziening, aangezien er geen enkele belemmering lijkt te zijn?
  7. Kan het college een analyse en toelichting geven op de resultaten die zijn bereikt n.a.v. de samenwerkingsovereenkomst met NRGYZONE? Sluit dit aan bij de gemaakte afspraken? Stemt dit resultaat tot tevredenheid? Zo niet, wat gaat het college doen?

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Miranda Mes-Le Féber


Lees hier de beantwoording vanuit het college